Tarihi Dönüm Noktası: Avustralya ve Birleşik Krallık Canlı Hayvan Taşımacılığını Yasakladı!


Daha fazla oku

    Haber güncel­le­meleri için kaydolun

Neyi temsil ediyoruz

Haberler

Avrupa Partileri Hayvan­ların Temsilini Savunarak Siyasal Sistemi Yeniden Şekil­len­di­riyor

Kendini hayvan haklarına adamış altı üye ülke siyasî partisi Haziran’da gerçekleşecek Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılmak için güçlerini birleştirdi. Seçime katılan Almanya, Hollanda, Portekiz, Fransa, Kıbrıs ve İspanya hayvan hakları partileri ‘Animal Politics EU (Hayvan Politikaları AB): Hayvanları Temsil Eden bir Avrupa Hareketi’ adı altında işbirliği yapıyorlar. Partiler, Avrupa Birliği’n...

Et reklam­larına mily­on­larca AB malȋ desteği

Avrupa Birliği 2023 yılında yaklaşık 75 milyon avroyu hayvansal ürünlerin tanıtımına harcadı. Bu bütçenin 29 milyonu daha çok et yeme kampanyalarına gitti. Bu miktar ise Hollanda hayvan hakları örgütü Hayvan&Hukuk (Dier&Recht [1])’a göre 2022’nin iki katı! AB’nin iklim krizinin ortasında bu kirletici endüstriyi ve reklamlarını desteklemesi garip.

Finlandiya Hayvan Adaleti Partisi'nin Parti Siciline Geri Dönmesine Yardımcı Olun

EOP (Eläinoikeuspuolue veya Hayvan Adalet Partisi), diğer partilerin insan merkezli politikalarına karşı bir tepki olarak 2015 yılında kuruldu. Diğer partiler hayvanları önemsediklerini iddia etmelerine rağmen, konu ciddi olduğunda kısa vadeli insan çıkarları, diğer hayvanlar ve doğa bedelinde ağır basıyor. EOP'nin amacı, tüm hayvanların, insanların ve doğanın geri kalanının haklarına ve ihtiyaçla...