Ubrzavanje pozitivnih promjena! Poziv na svjetsku konferenciju o politici životinja


Čitaj dalje

    Prijavite se za ažuriranje vijesti

Naši stavovi

Vijesti

Australske tvornice štenaca zabranjene zahval­jujući Animal Justice Party

Gornji dom (senat) Novog Južnog Walesa prošli je tjedan usvojio zakon o zabrani farmi štenaca od strane Australske stranke za pravdu za životinja. Ogroman napredak za više od stotinu tisuća štenaca koji se tamo „proizvode“ u farmama za intenzivan uzgoj svake godine - i za njihove majke. „Uzgoj štenaca je stočarska industrija za kućne ljubimce“, rekla je Emma Hurst, zastupnica u parlamentu Animal J...

Ekocid i okrutnost prema život­injama kažnjivi? Potpora planovima Stranke za životinje u Europskom parla­mentu

Nanošenje štete okolišu i nanošenje štete životinjama trebalo bi kriminalizirati u cijeloj EU. To nije samo mišljenje nizozemske Stranke za životinje, koja je u tu svrhu dala niz prijedloga, već i Odbora za okoliš Europskog parlamenta, koji je o tome glasovao krajem listopada. Na nacionalnoj razini, Stranka za životinje i njena australska sestrinska stranka Animal Justice Party također su postigle...

Chris­tinin blog: Dobroči­ni­telji, ujedinite se!

Navikli ste na mjesečni blog Esther Ouwehand, čelnice naše Stranke za životinje. Nažalost, Esther se bori sa zdravstvenim izazovima koji su posljedica stalnog preopterećenja i privremeno je odustala od poslaničke funkcije. Nizozemski zakon propisuje da se zastupnici mogu mijenjati na određeno vrijeme od četiri mjeseca zbog bolesti i Esther to sada čini. Naglašava kako je važno da svatko tko se zal...