Vidljiv kraj testiranja na životinjama u Europi! Europski parlament želi akcijski plan, nakon truda Stranke za životinje


Čitaj dalje

    Prijavite se za ažuriranje vijesti

Naši stavovi

Vijesti

Uzlazne političke „Stranke za životinje“ utječu na političku raspravu diljem svijeta

U proteklom desetljeću došlo je do uspona jedinstvenog međunarodnog političkog pokreta. Diljem svijeta pojavile su se i izabrale političke stranke za prava životinja, prirodu i okoliš. Donoseći ekocentričnu i globalnu perspektivu na političku scenu, ove stranke imaju za cilj steći utjecaj, ne nužno za vlast - i s uspjehom! Bilo da se radi o unutar ili izvan parlamenata, ove stranke za prava životi...

Napredak zahval­jujući Stranci za životinje: Europski parlament prepo­znaje potrebu suprot­sta­vl­janju stočarskoj indu­striji u borbi protiv klimatske krize i biološke razno­li­kosti

Pozitivne vijesti iz EU-a nakon ljeta velikih požara i alarmantnih zaključaka IPCC-a u najnovijem izvješću o klimatskim promjenama. Prošlog je tjedna većina povjerenstva Europskog parlamenta za klimu i poljoprivredu prepoznala utjecaj našeg trenutnog prehrambenog sustava na klimu, zdravlje i prirodu te je glasovala za bitne reforme. Do otkrića koje je dugo tražila europarlamentarka Anja Hazekamp i...