Uspjeh Stranke za životinje: Europarlamentarci žele zaustaviti uvoz argentinskog konjskog mesa


Čitaj dalje

    Aktiviraj se

Naši stavovi

Vijesti

Estherin blog: Idealizam je novi realizam!

Kao što sam već češće rekla ove godine, na prekretnici smo. Građani širom svijeta masovno izlaze na ulice tražeći mjere za klimu. Puše vjetar promjena. Sve vrste mjera za koje se Stranka za životinje i naše sestrinske stranke zalažu godinama i koje su prethodno otpisane kao puko nerealan idealizam, sada se ispostavljaju kao nužni koraci za koje znanstvenici vjeruju da ih moramo poduzeti kako bismo...

Stabilan rast poli­tičkog pokreta za prava životinja i naš planet

Međunarodni politički pokret za prava životinja, prirodu i okoliš i dalje raste. Bira se sve više predstavnika koji izričito stavljaju „planet i sve njegove stanovnike“ na politički dnevni red - nedavno u Portugalu i Australiji. „Pozitivna promjena je u zraku“, rekla je Esther Ouwehand, čelnica nizozemske Stranke za životinje - prva takva stranka koja je ikad izabrana za nacionalni parlament u svi...

Uspjeh u potis­ki­vanju ekspe­ri­menata na život­injama u Bosni i Herceg­ovini

Neće se više koristiti životinje u obrazovanju na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Zahvaljujući Udruženju za prava životinja i okoliš Bosne i Hercegovine (EVA), studenti će od sada vježbati svoje vještine na modernim alternativama umjesto na pravim životinjama. Još jedan korak naprijed u tranziciji u svijet bez vivisekcije i pokusa na životinjama.