Esther’s Blog: Emancipatiestrijd gaat door


Lees verder

Lees verder

    Inter­na­ti­onale beweging

Waar we voor staan

Nieuws

Partij voor de Dieren krijgt Europees Parlement mee om bijen beter te beschermen

Het Europees Parlement heeft vorige week onder aanvoering van de Nederlandse Partij voor de Dieren een veto ingezet tegen het zogenaamde bijenrichtsnoer. De plannen van de Europese Unie zijn onvoldoende om het uitsterven van bijen, vlinders en andere belangrijke insectensoorten te voorkomen, vindt een meerderheid van de volksvertegenwoordigers.

Austra­lische Animal Justice Party stopt draco­nische wetten die ingaan tegen klok­ken­luiders die dierenleed aan het licht brengen

Dankzij Any Meddick, parlementslid voor de Animal Justice Party in Victoria (Australië), heeft het Victoriaanse parlement vorige week wetten afgekeurd die ingaan tegen klokkenluiders die routinematig dierenleed aan het licht brengen. Dit is weer een succesvolle nederlaag voor zogenaamde ag-gag wetten - wetten die het undercover filmen of fotograferen van activiteiten op boerderijen verbieden - die...

Neder­landse regering moet aan de slag voor dieren­welzijn dankzij motie Partij voor de Dieren

Nederlands landbouwminister Carola Schouten was de dieren vergeten in haar beleidsnota over een meer duurzame vorm van landbouw, namelijk kringlooplandbouw. Een aangenomen motie van de Nederlandse Partij voor de Dieren brengt daar verandering in.