Mariannes Blog: Het tij keert


Lees verder

Lees verder

    Inter­na­ti­onale beweging

Waar we voor staan

Nieuws

Van ego naar eco: politieke partijen voor dieren­rechten orga­ni­seren succes­volle wereld­con­fe­rentie

“We hebben een systeembrede verandering nodig. In plaats van de nadruk op economische groei te leggen zouden onze economische, sociale en politieke systemen het welzijn van gemeenschappen, dieren en ecosytemen moeten dienen.” Dat is een van de conclusies van de succesvolle wereldconferentie Eco-Crisis: Turning the Tide dat plaatsvond afgelopen weekend in Porto, Portugal. Vertegenwoordigers van 28 ...

Neder­landse en Portugese partijen voor de dieren orga­ni­seren wereld­con­fe­rentie om eco-crisis aan te pakken

De Nederlandse Partij voor de Dieren (PvdD) organiseert samen met haar Portugese zusterpartij Mensen-Dieren-Natuur (PAN) komend weekend in Porto een wereldconferentie met de titel “Eco-Crisis: Turning the Tide”. Centraal staat het aanpakken van de biodiversiteitscrisis. Samen met 14 andere zusterpartijen en 33 Ngo’s en professionals uit meer dan 25 landen, willen de twee partijen de afbraak van on...

PvdD wil direct vervoersstop voor dieren tijdens hittegolf

Esther Ouwehand wil dat minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit direct een algehele vervoersstop afkondigt voor diertransporten tijdens de hittegolf van de komende dagen. Woensdag, donderdag en vrijdag worden temperaturen van 35 graden Celsius en hoger verwacht in Nederland. Het geldende, door de sector zelf opgestelde ‘Nationaal plan voor veetransport tijdens extreme te...