Oproep Partij voor de Dieren aan Europees Parlement: verwerp destructief nieuw landbouwbeleid


Lees verder

    Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Waar we voor staan

Nieuws

Neder­landse Partij voor de Dieren dient crisiswet in voor het klimaat

Eind oktober heeft de Nederlandse Partij voor de Dieren een ‘Klimaatwet 1.5’ ingediend. Met deze nieuwe, aangescherpte Klimaatwet wil de partij de regering dwingen de klimaatcrisis daadwerkelijk als een crisis te behandelen en een klimaatbeleid te voeren dat zich richt op het beperken van de opwarming van de Aarde tot maximaal 1.5°C. “Dit is de meest directe vertaling van het Akkoord van Parijs,“ ...

Dieren­rech­ten­or­ga­ni­saties roepen op tot voed­sel­re­vo­lutie tijdens wereldwijd COP26-actie­weekend

In Glasgow en heel Europa gingen politieke partijen voor dierenrechten en onze aarde de straat op voor de Global Day of Action for Climate Justice. Hun boodschap: om de klimaat- en biodiversiteitscrises aan te pakken, moeten we stoppen met investeren in de vee-industrie. "De vee-industrie veroorzaakt meer uitstoot van broeikasgassen dan alle auto's, schepen, vrachtwagens, treinen en vliegtuigen bi...

Esthers Blog: Laten we wereldwijd in actie komen voor eerlijk en groen beleid!

Een maand vol successenOktober was weer een maand vol successen voor onze internationale politieke beweging voor dieren, natuur en milieu. In Nederland wist ons Partij voor de Dieren team een meerderheid van de Tweede Kamer mee te krijgen voor het voorstel om het gebruik van landbouwgif uiterlijk in 2035 te stoppen. Daarbij wordt de Nederlandse regering gedwongen om concrete stappen uit te werken ...