Biodi­ver­siteit


De natuur met haar verscheidenheid aan planten, dieren en ecosystemen is het waardevolste dat er is; biodiversiteit levert zuurstof, schoon water, een stabiel klimaat en vruchtbare grond en vormt zo de basis van het leven. Het is onze plicht om te zorgen voor een leefbare aarde, nu en in de toekomst.

Wereldwijd is de biodiversiteit in crisis: iedere dag sterven plant- en diersoorten uit en ecosystemen raken steeds verder uit balans. De westerse overheden hebben een belangrijk aandeel in de achteruitgang van de natuurlijke rijkdommen elders op Aarde. Grootschalige import van soja, hout en palmolie gaat direct ten koste van tropisch regenwoud en oerbossen, terwijl overbevissing door de Europese vissersvloot zeeën en oceanen over de hele wereld ernstig aantast.

De meeste ecosystemen zijn zo aangetast en versnipperd dat zij niet langer in staat zijn hun waardevolle diensten te leveren. Deze aantasting bedreigt onder meer de voedselzekerheid en zadelt de burgers op met enorme maatschappelijke en economische verliezen. Wij willen meer natuur en vinden dat onze overheden hun aandeel in de verwoesting van de natuur moeten stoppen. Wij willen dat overheden het voortouw nemen bij het bestrijden van de biodiversiteitscrisis.

Bij ongewijzigd beleid zal de wereldwijde biodiversiteit nog verder afnemen. Verminderen van de consumptie van dierlijke producten is de belangrijkste en meest efficiënte maatregel om dit tegen te gaan. Daarnaast willen wij dat alle beleid wordt getoetst op de gevolgen voor natuur en biodiversiteit. Het herstel en de bescherming van natuurgebieden moet wereldwijd actief ondersteund worden.

Gerelateerd

Partij voor de Dieren roept op tot verzet tegen een voor boeren, dieren en milieu scha­de­lijke vrij­han­dels­verdrag met Zuid-Amerika

Het lijkt erop dat de onderhandelingen over een vrijhandelsverdrag tussen de Europese Unie (EU) en Zuid-Amerika in een stroomversnelling zijn gekomen. Dit zogenaamde Mercosur-verdrag maakt het mogelijk voor de EU om onder andere veel goedkoop vlees uit bijvoorbeeld Brazilië te importeren. Maar dat zou een ramp betekenen voor dieren, milieu, natuur én Europese boeren. In Nederland leidt de Partij v...

Nieuws