Sociale kwesties


De Aarde biedt genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht. Wij willen een overheid die ten dienste staat van mensen en dieren. Mededogen en duurzaamheid horen richtinggevend te zijn. Hulp aan de armsten en aan slachtoffers van honger en geweld zijn een kwestie van beschaving. Mensenrechten zijn er om te worden nageleefd. Wij willen een transparante democratie waarin de stem van de burger wordt gehoord, dierenrechten vanzelfsprekend zijn en waarin niet het recht van de sterkste geldt, maar het belang van de zwakste.

De samenleving die wij voorstaan stelt duurzaamheid en mededogen boven economisch gewin op de korte termijn. Ze respecteert de vrijheid en privacy van haar inwoners en geeft burgers een grotere rol in de besluitvorming dan banken, multinationals en lobbyisten. We willen overheden die zowel mensen als dieren de mogelijkheid geven een goed en volwaardig leven te leiden.

Gerelateerd

Esther’s Blog: Samen luid en duidelijk tegen alle vormen van onrecht

“Het zijn niet onze verschillen die ons verdelen. Het is ons onvermogen die verschillen te herkennen, te accepteren en ze te bevieren. Het is niet het verschil dat ons immobiliseert, maar stilte.” Deze woorden van schrijfster en burgerrechtenactiviste Audre Lorde bieden inspiratie en steun in de strijd voor een betere wereld. Afgelopen maand zijn miljoenen mensen over de hele wereld de straat op ...

Nieuws