Sociale kwesties


De Aarde biedt genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht. Wij willen een overheid die ten dienste staat van mensen en dieren. Mededogen en duurzaamheid horen richtinggevend te zijn. Hulp aan de armsten en aan slachtoffers van honger en geweld zijn een kwestie van beschaving. Mensenrechten zijn er om te worden nageleefd. Wij willen een transparante democratie waarin de stem van de burger wordt gehoord, dierenrechten vanzelfsprekend zijn en waarin niet het recht van de sterkste geldt, maar het belang van de zwakste.

De samenleving die wij voorstaan stelt duurzaamheid en mededogen boven economisch gewin op de korte termijn. Ze respecteert de vrijheid en privacy van haar inwoners en geeft burgers een grotere rol in de besluitvorming dan banken, multinationals en lobbyisten. We willen overheden die zowel mensen als dieren de mogelijkheid geven een goed en volwaardig leven te leiden.

Gerelateerd

Neder­landse en Portugese partijen voor de dieren orga­ni­seren wereld­con­fe­rentie om eco-crisis aan te pakken

De Nederlandse Partij voor de Dieren (PvdD) organiseert samen met haar Portugese zusterpartij Mensen-Dieren-Natuur (PAN) komend weekend in Porto een wereldconferentie met de titel “Eco-Crisis: Turning the Tide”. Centraal staat het aanpakken van de biodiversiteitscrisis. Samen met 14 andere zusterpartijen en 33 Ngo’s en professionals uit meer dan 25 landen, willen de twee partijen de afbraak van on...