Socijalna pitanja


Zemlja nudi dovoljno za sve potrebe, ali ne i za svačiju pohlepu. Želimo vladu koja služi ljudima i životinjama. Suosjećanje i održivost trebaju biti vodeće načelo. Pomoć najsiromašnijim i žrtvama gladi i nasilja civilizacijsko je pitanje. Ljudska se prava moraju poštovati. Želimo transparentnu demokraciju u kojoj se čuje glas građanina, gdje se prava životinja podrazumijevaju i gdje se primjenjuje zakon najslabijeg, a ne zakon najjačeg.

Društvo koje zagovaramo stavlja održivost i suosjećanje iznad kratkoročne ekonomske koristi. Poštuje slobodu i privatnost svojih stanovnika i građanima daje veću ulogu u donošenju odluka od banaka, multinacionalnih kompanija i lobista. Želimo vlade koje ljudima i životinjama daju priliku da žive dobar i ispunjen život.