Sociale kwesties


De Aarde biedt genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht. Wij willen een overheid die ten dienste staat van mensen en dieren. Mededogen en duurzaamheid horen richtinggevend te zijn. Hulp aan de armsten en aan slachtoffers van honger en geweld zijn een kwestie van beschaving. Mensenrechten zijn er om te worden nageleefd. Wij willen een transparante democratie waarin de stem van de burger wordt gehoord, dierenrechten vanzelfsprekend zijn en waarin niet het recht van de sterkste geldt, maar het belang van de zwakste.

De samenleving die wij voorstaan stelt duurzaamheid en mededogen boven economisch gewin op de korte termijn. Ze respecteert de vrijheid en privacy van haar inwoners en geeft burgers een grotere rol in de besluitvorming dan banken, multinationals en lobbyisten. We willen overheden die zowel mensen als dieren de mogelijkheid geven een goed en volwaardig leven te leiden.

Gerelateerd

Esther’s Blog: Samen dwingen we overheden om gezondheid van mens, dier en planeet te beschermen

In mijn vorige blog schreef ik al: positieve verandering hangt in de lucht. Politieke druk is daarom meer dan ooit nodig om die verandering door te zetten. Voor een leefbare planeet en welzijn van mensen en dieren. Die politieke druk oefent de Partij voor de Dieren uit, samen met onze zusterpartijen, burgers en maatschappelijke organisaties. Afgelopen maand zagen we daar mooie voorbeelden van. Ge...

Nieuws