Sociale kwesties


De Aarde biedt genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht. Wij willen een overheid die ten dienste staat van mensen en dieren. Mededogen en duurzaamheid horen richtinggevend te zijn. Hulp aan de armsten en aan slachtoffers van honger en geweld zijn een kwestie van beschaving. Mensenrechten zijn er om te worden nageleefd. Wij willen een transparante democratie waarin de stem van de burger wordt gehoord, dierenrechten vanzelfsprekend zijn en waarin niet het recht van de sterkste geldt, maar het belang van de zwakste.

De samenleving die wij voorstaan stelt duurzaamheid en mededogen boven economisch gewin op de korte termijn. Ze respecteert de vrijheid en privacy van haar inwoners en geeft burgers een grotere rol in de besluitvorming dan banken, multinationals en lobbyisten. We willen overheden die zowel mensen als dieren de mogelijkheid geven een goed en volwaardig leven te leiden.

Gerelateerd

Esthers Blog: Samen maken we het donker­groene verschil

Allereerst wil ik mijn medeleven betuigen aan alle mensen die getroffen zijn door de verschrikkelijke aardbevingen in Turkije en Syrië. Het leed is niet te overzien. Er zijn veel dappere mensen in de regio bezig om de meest kwetsbare burgers en dieren te helpen. Onze vrienden van Animal Save Movement hebben een centrale inzamelingsactie opgezet om ervoor te zorgen dat geld en voorraden daar terech...

Nieuws