Sociale kwesties


De Aarde biedt genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht. Wij willen een overheid die ten dienste staat van mensen en dieren. Mededogen en duurzaamheid horen richtinggevend te zijn. Hulp aan de armsten en aan slachtoffers van honger en geweld zijn een kwestie van beschaving. Mensenrechten zijn er om te worden nageleefd. Wij willen een transparante democratie waarin de stem van de burger wordt gehoord, dierenrechten vanzelfsprekend zijn en waarin niet het recht van de sterkste geldt, maar het belang van de zwakste.

De samenleving die wij voorstaan stelt duurzaamheid en mededogen boven economisch gewin op de korte termijn. Ze respecteert de vrijheid en privacy van haar inwoners en geeft burgers een grotere rol in de besluitvorming dan banken, multinationals en lobbyisten. We willen overheden die zowel mensen als dieren de mogelijkheid geven een goed en volwaardig leven te leiden.

Gerelateerd

Partij voor de Dieren zet handel in wilde dieren als oorzaak infec­tie­ziekten op WHO-agenda

De Nederlandse Tweede Kamer steunde vorige week een motie van de Partij voor de Dieren om de handel in wilde dieren op de agenda van de volgende vergadering van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) te zetten. Wat de Partij voor de Dieren betreft is dit de eerst stap naar een Europees importverbod op wilde dieren.De handel in en consumptie van wilde dieren, en producten waar wilde dieren in verwer...

Nieuws