Sociale kwesties


De Aarde biedt genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht. Wij willen een overheid die ten dienste staat van mensen en dieren. Mededogen en duurzaamheid horen richtinggevend te zijn. Hulp aan de armsten en aan slachtoffers van honger en geweld zijn een kwestie van beschaving. Mensenrechten zijn er om te worden nageleefd. Wij willen een transparante democratie waarin de stem van de burger wordt gehoord, dierenrechten vanzelfsprekend zijn en waarin niet het recht van de sterkste geldt, maar het belang van de zwakste.

De samenleving die wij voorstaan stelt duurzaamheid en mededogen boven economisch gewin op de korte termijn. Ze respecteert de vrijheid en privacy van haar inwoners en geeft burgers een grotere rol in de besluitvorming dan banken, multinationals en lobbyisten. We willen overheden die zowel mensen als dieren de mogelijkheid geven een goed en volwaardig leven te leiden.

Gerelateerd

Neder­landse Partij voor de Dieren voert campagne voor de Europese verkie­zingen!

“De voorzichtige groene koers die Europa heeft ingezet staat deze verkiezingen op het spel. Beloofde maatregelen voor dier en planeet dreigen te stranden, doordat EU-leiders zwichten voor druk vanuit de agro-industrie, grootvervuilers en boerenprotesten. Dit is het moment om op te staan voor een leefbare toekomst voor mens en dier,” aldus PvdD-lijsttrekker Anja Hazekamp tijdens de aftrap van de Eu...

Nieuws