Sociale kwesties


De Aarde biedt genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht. Wij willen een overheid die ten dienste staat van mensen en dieren. Mededogen en duurzaamheid horen richtinggevend te zijn. Hulp aan de armsten en aan slachtoffers van honger en geweld zijn een kwestie van beschaving. Mensenrechten zijn er om te worden nageleefd. Wij willen een transparante democratie waarin de stem van de burger wordt gehoord, dierenrechten vanzelfsprekend zijn en waarin niet het recht van de sterkste geldt, maar het belang van de zwakste.

De samenleving die wij voorstaan stelt duurzaamheid en mededogen boven economisch gewin op de korte termijn. Ze respecteert de vrijheid en privacy van haar inwoners en geeft burgers een grotere rol in de besluitvorming dan banken, multinationals en lobbyisten. We willen overheden die zowel mensen als dieren de mogelijkheid geven een goed en volwaardig leven te leiden.

Gerelateerd

Esther’s Blog: Het jaar van de door­braken

Vorige week hebben we het Nederlandse parlementaire jaar afgesloten. Het was een bewogen jaar, waarbij we veel hebben kunnen bereiken. De Partij voor de Dieren heeft onder andere een initiatiefvoorstel ingediend om het slachten van dieren te belasten, we hebben weer succes geboekt in de strijd tegen landbouwgif, we hebben de aanpak van de vee-industrie als een belangrijke oplossing voor de klimaat...

Nieuws