Partij voor de Dieren


De Partij voor de Dieren is de eerste politieke partij ter wereld die niet de korte termijn belangen van de mens centraal zet, maar de gehele planeet en ál haar bewoners. Een fundamenteel andere insteek dus dan de traditionele partijen, die de kortetermijnbelangen van de mens centraal stellen en zich met name focussen op geld en meer economische groei zonder na te denken over de gevolgen ervan voor mens, dier, natuur en milieu. Al ons werk en al onze oplossingen hebben een planeetbrede focus. En dat maakt ons uniek!

Op 22 november 2006 werd de Nederlands Partij oor de Dieren gekozen tot de Tweede Kamer met 2 van de 150 zetels. Een wereldprimeur! Op 17 maart 2021 heeft de Partij voor de Dieren zes parlementszetels bemachtigd, een stijging van 200 procent. Inmiddels heeft de partij 92 volksvertegenwoordigers op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau.

De belangrijkste drijfveer van onze partij is het belang van de zwaksten te beschermen tegen het vermeende recht van de sterkste. Daarbij zijn de dieren zijn de allerkwetsbaarsten en komen in een wereld gericht op kortetermijnbelangen, niet of hooguit als laatste aan de beurt. En dat terwijl er nog nooit eerder in de geschiedenis op zo’n grote schaal vernietiging en mishandeling van dieren plaatsvinden in onder meer de bio-industrie, proefdiercentra en de natuur. Na de bevrijding van tot slaaf gemaakten en vrouwen, en het geven van rechten aan kinderen, is de volgende logische stap om de belangen van dieren serieus te nemen.

In ons werk hanteren we vier uitgangspunten: mededogen, duurzaamheid, persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid. De veranderingen die wij willen zien vragen om andere keuzes, zoals:

  • geen megastallen, maar een respectvolle omgang met dieren
  • geen bio-industrie, maar biologische landbouw
  • geen jacht, maar méér natuur
  • geen kolencentrales of kernenergie, maar echte duurzame energie (zoals wind en zon)
  • niet nog meer snelwegen, maar goed openbaar vervoer en fietspaden
  • minder belasting op arbeid, meer belasting op grondstoffen
  • regulerend als het moet, vrije keuze waar het kan
  • sterke actie om klimaatverandering en verlies van biodiversiteit tegen te gaan
  • hulp aan mensen die vluchten vanwege hongersnood, geweld of vervolging


Aanjager
De Partij voor de Dieren brengt belangrijke onderwerpen aan de orde die andere partijen negeren. We zetten ons in voor de waarden die er écht toe doen: mededogen, duurzaamheid en een respectvolle omgang met mens en dier. In reactie op onze komst in de Tweede Kamer zijn zittende partijen veel meer aandacht gaan besteden aan dieren, natuur en milieu. En we onderstrepen steeds opnieuw dat de huidige crises op het gebied van klimaat, voedsel, economie, energie, dierenwelzijn en biodiversiteit met elkaar samenhangen – en dus ook alleen in samenhang aangepakt kunnen worden. Onze oproep om economische groei als probleem te zien, en niet als oplossing, vindt steeds meer weerklank. We zijn vastberaden om onze aanjagende rol te blijven vervullen en de politieke en maatschappelijke discussie te blijven voeden.

Politieke instrumenten
We maken ruimschoots gebruik van de middelen die volksvertegenwoordigers tot hun beschikking hebben. We dienen moties in, vragen debatten aan en stemmen over wetten. We stellen veel Kamervragen, die de betreffende minister verplicht is te beantwoorden. Hiermee kunnen we aandacht vragen voor onderwerpen die anders niet op de agenda komen en de minister dwingen zich uit te spreken. Ook schrijven we initiatiefnota’s, zoals over onverdoofd ritueel slachten en het afschaffen van de hobbyjacht.

Actiepartij
We zijn ook actief buiten de politieke instituten. We voeren actie, bijvoorbeeld tegen megastallen, tegen de verkoop van natuur, tegen internationale handelsverdragen zoals TTIP en CETA en voor een sterker klimaatbeleid. In samenwerking met ons wetenschappelijk bureau, de NGPF maken we boeken en films zoals One Single Planet, Méér!, Meat the Truth en #Powerplant. En we versterken de internationale beweging van partijen voor de dieren en onze planeet met de Animal Politics Foundation.

Jongerenorganisatie
In 2006 werd de jongerenorganisatie van de partij, PINK!, opgericht. De jongerenorganisatie vecht voor een betere wereld door onder andere acties en evenementen te organiseren, lespakketten te ontwikkelen, artikelen te schrijven en haar jonge politieke activisten te trainen.