Prava životinja


Životinje su živa bi a, a ne 'gadgeti,', igra ke ili pribor, a nisu ni proizvod ili sredstvo ljudske zabave. Životinje zaslužuju dobru zaštitu. Ona po inje priznavanjem njihovih prava i poštivanjem njihove prirode i potreba. Time se postavljaju granice ciljevima u kojima se životinje mogu koristiti.

Želimo se riješiti automatizma da se životinje mogu koristiti u bilo koju svrhu. Zabava, sport, oglašavanje i moda nisu dobri razlozi za korištenje, ozljeđivanje ili ubijanje životinja.

Dobrobit mnogih životinja je ugrožena na inom uzgoja, trgovine, držanja ili ubijanja. Gdje god ljudi zlostavljaju ili zanemaruju životinje, moraju se poduzeti ozbiljne radnje.

Povezano

Pobjeda turskog pokreta za prava životinja: Istanbul zabranjuje kočije upregnute konjima

Prošli tjedan, nakon višegodišnjeg političkog lobiranja, turski aktivisti za prava životinja bukirali su veliku pobjedu: Istanbul je zabranio kočije upregnute konjima, koje su bile odgovorne za veliku patnju životinja.

Vijesti