Prava životinja


Životinje su živa bi a, a ne 'gadgeti,', igra ke ili pribor, a nisu ni proizvod ili sredstvo ljudske zabave. Životinje zaslužuju dobru zaštitu. Ona po inje priznavanjem njihovih prava i poštivanjem njihove prirode i potreba. Time se postavljaju granice ciljevima u kojima se životinje mogu koristiti.

Želimo se riješiti automatizma da se životinje mogu koristiti u bilo koju svrhu. Zabava, sport, oglašavanje i moda nisu dobri razlozi za korištenje, ozljeđivanje ili ubijanje životinja.

Dobrobit mnogih životinja je ugrožena na inom uzgoja, trgovine, držanja ili ubijanja. Gdje god ljudi zlostavljaju ili zanemaruju životinje, moraju se poduzeti ozbiljne radnje.

Povezano

Surovi sport u gađanju golubova zabranjen u Portugalu zahval­jujući portu­galskoj anima­lis­tičkoj stranci PAN

Povijesnu pobjedu prošli je tjedan ostvarila portugalska politička stranka PAN - Pessoas-Animais-Natureza, kada je u portugalskom parlamentu usvojen zakon o natjecanjima u gađanju golubova uživo. „Ovim prijedlogom zakona prestaje anakrona i okrutna aktivnost koja je kršila portugalski Zakon o zaštiti životinja“, stranka navodi: „Još jedna pobjeda za dobrobit životinja!“ Udruge za zaštitu životinj...

Vijesti