Prava životinja


Životinje su živa bića, a ne 'gadgeti,', igračke ili pribor, a nisu ni proizvod ili sredstvo ljudske zabave. Životinje zaslužuju dobru zaštitu. Ona počinje priznavanjem njihovih prava i poštivanjem njihove prirode i potreba. Time se postavljaju granice ciljevima u kojima se životinje mogu koristiti.

Želimo se riješiti automatizma da se životinje mogu koristiti u bilo koju svrhu. Zabava, sport, oglašavanje i moda nisu dobri razlozi za korištenje, ozljeđivanje ili ubijanje životinja.

Dobrobit mnogih životinja je ugrožena načinom uzgoja, trgovine, držanja ili ubijanja. Gdje god ljudi zlostavljaju ili zanemaruju životinje, moraju se poduzeti ozbiljne radnje.

Povezano

Hitna pomoć život­injama konačno je dio planova za izvan­redne situacije zahval­jujući Stranci za Životinje

Na zahtjev nizozemske Stranke za životinje, hitna pomoć životinjama bit će uključena u krizne scenarije ministra sigurnosti i pravosuđa. To može spriječiti opasne situacije za ljude i životinje. Usvojen je i prijedlog stranke da se ukrajinske izbjeglice prestanu odvajati od njihovih ljubimaca.

Vijesti