Prava životinja


Životinje su živa bi a, a ne 'gadgeti,', igra ke ili pribor, a nisu ni proizvod ili sredstvo ljudske zabave. Životinje zaslužuju dobru zaštitu. Ona po inje priznavanjem njihovih prava i poštivanjem njihove prirode i potreba. Time se postavljaju granice ciljevima u kojima se životinje mogu koristiti.

Želimo se riješiti automatizma da se životinje mogu koristiti u bilo koju svrhu. Zabava, sport, oglašavanje i moda nisu dobri razlozi za korištenje, ozljeđivanje ili ubijanje životinja.

Dobrobit mnogih životinja je ugrožena na inom uzgoja, trgovine, držanja ili ubijanja. Gdje god ljudi zlostavljaju ili zanemaruju životinje, moraju se poduzeti ozbiljne radnje.

Povezano

Stranka za životinje daje političku izjavu s posebnom odjećom

Povratak na uobičajeni posao nakon krize Covid-19 neprihvatljiv je. To je poruka koju je prenijela nizozemska Stranka za životinje. Ne samo usmeno, tijekom rasprava i priloga u parlamentu, već i doslovno: s odjećom koju predstavnici stranke nose kad su televizijske kamere usmjerene na njih. Kao i prošli tjedan tijekom najvažnijeg nizozemskog političkog trenutka u godini: ceremonije u kojoj vlada j...

Vijesti