Socijalna pitanja


Zemlja nudi dovoljno za sve potrebe, ali ne i za sva iju pohlepu. Želimo vladu koja služi ljudima i životinjama. Suosje anje i održivost trebaju biti vode e na elo. Pomoć najsiromašnijim i žrtvama gladi i nasilja civilizacijsko je pitanje. Ljudska se prava moraju poštovati. Želimo transparentnu demokraciju u kojoj se uje glas građanina, gdje se prava životinja podrazumijevaju i gdje se primjenjuje zakon najslabijeg, a ne zakon najja eg.

Društvo koje zagovaramo stavlja održivost i suosje anje iznad kratkoro ne ekonomske koristi. Poštuje slobodu i privatnost svojih stanovnika i građanima daje ve u ulogu u donošenju odluka od banaka, multinacionalnih kompanija i lobista. Želimo vlade koje ljudima i životinjama daju priliku da žive dobar i pun život.

Povezano

Estherin blog: zaštititi zdravlje ljudi i životinja što je više moguće

Mnogo se toga dogodilo ovog ljeta. Prije svega, u ime naše Stranke za životinje željela bih izraziti sućut svim žrtvama strašne eksplozije u Bejrutu. Mnogi su životi ljudi i životinja uništeni u zemlji kojoj je već bilo teško. Posljednjih godina upoznali smo mnoge ljude iz Libanona koji se srcem i dušom posvećuju društvu u kojem je zaštita ljudi, životinja, prirode i okoliša najvažnija. Međunarodn...

Vijesti