Socijalna pitanja


Zemlja nudi dovoljno za sve potrebe, ali ne i za sva iju pohlepu. Želimo vladu koja služi ljudima i životinjama. Suosje anje i održivost trebaju biti vode e na elo. Pomoć najsiromašnijim i žrtvama gladi i nasilja civilizacijsko je pitanje. Ljudska se prava moraju poštovati. Želimo transparentnu demokraciju u kojoj se uje glas građanina, gdje se prava životinja podrazumijevaju i gdje se primjenjuje zakon najslabijeg, a ne zakon najja eg.

Društvo koje zagovaramo stavlja održivost i suosje anje iznad kratkoro ne ekonomske koristi. Poštuje slobodu i privatnost svojih stanovnika i građanima daje ve u ulogu u donošenju odluka od banaka, multinacionalnih kompanija i lobista. Želimo vlade koje ljudima i životinjama daju priliku da žive dobar i pun život.

Povezano

Nizo­zemske i portu­galske stranke za životinje orga­ni­ziraju svjetsku konfe­renciju za borbu protiv ekološke krize

Nizozemska stranka za životinje (PvdD) sljedećeg vikenda u Portu organizira svjetsku konferenciju s portugalskom sestrinskom strankom Ljudi-Životinje-Priroda (PAN) pod nazivom "Eko-kriza: Preokret plime". Fokus je na rješavanju krize bioraznolikosti. S još 14 sestrinskih stranaka i 33 nevladinih organizacija i stručnjaka iz više od 25 zemalja, dvije stranke žele staviti degradaciju naših ekosustav...