Partij voor de Dieren verwelkomt Animal Justice Party Aotearoa Nieuw-Zeeland als zuster­partij!


20 maart 2024

Vorige week vertelden we je over onze nieuwe Roemeense zusterpartij Partidul pentru Natură, Oameni și Animale (NOA). Deze week hebben we nog meer reden tot feestvieren: de Partij voor de Dieren heeft de Animal Justice Party Aotearoa New Zealand (AJPANZ) officieel erkend als zusterpartij!

Deze partij werd opgericht in 2022 en kreeg de wettelijke status van politieke partij in 2023. Het is de enige politieke partij in Nieuw-Zeeland met de bescherming van dieren als hoofddoel.

Het doel van de AJPANZ is een samenleving die de rechten en het welzijn van dieren erkent en beschermt. De partij wil dit bereiken door middel van de volgende doelen:

  • de erkenning van dierenrechten en het welzijn van dieren in Nieuw-Zeeland bevorderen door onderwijs, belangenbehartiging en beleidshervorming
  • het grote publiek voorlichten over dierenrechten en het belang van dierenbescherming, en het bewustzijn vergroten van de invloed van menselijke activiteiten op het welzijn van dieren
  • invloed uitoefenen op het beleid en de wetgeving van de overheid om dierenrechten en -welzijn beter te beschermen en om andere politieke partijen aan te moedigen een diervriendelijk beleid te voeren
  • het promoten van de verkiezing van parlementsleden en lokale overheidsfunctionarissen die zullen pleiten voor dierenbescherming en willen werken aan een menselijkere en duurzamere samenleving
  • samen te werken met andere dierenbeschermingsorganisaties en individuen om hun gemeenschappelijke doelen te bereiken en positieve veranderingen teweeg te brengen ten gunste van dieren

Lopende campagnes

Een van de huidige campagnes van de partij is gericht op het handhaven van het huidige verbod op het exporteren van levende dieren via zeeroutes. In 2021 kondigde de Nieuw-Zeelandse regering aan te willen stoppen met de export van alle levende dieren over zee. Dit verbod werd volledig van kracht in 2023, maar de regering is momenteel van plan om het terug te draaien. Je kunt de AJPANZ-website bezoeken om direct een mail te sturen naar de betrokken ministers om druk uit te oefenen op de regering om het verbod te handhaven. Een andere campagne pleit voor de aanstelling van een onafhankelijke commissaris voor dieren. Volgens de AJPANZ zou deze commissaris gemachtigd zijn om wijzigingen in de wetgeving en handhaving voor te stellen wanneer basisvereisten worden genegeerd of in het gedrang komen.

Nieuwsgierig naar andere campagnes? Bezoek de AJPANZ website en sociale media. Overweeg om te doneren of lid te worden om bij te dragen aan hun doel!

Stemmen!

Tijdens de nationale verkiezingen in 2023 - de eerste verkiezingen waaraan de AJPANZ deelnam - kreeg de partij meer dan 10.000 stemmen. Helaas was dit niet genoeg voor een zetel in het parlement. De partij is echter optimistisch over haar toekomstige verkiezingsresultaten. Ben je stemgerechtigd in Nieuw Zeeland? Houd Animal Justice Party Aotearoa NZ in de gaten op je stembiljet!