Nieuw-Zeeland verbiedt export van levende dieren! Partijen voor de Dieren wereldwijd vragen de EU hetzelfde te doen


21 april 2021

Vorige week kondigde de regering van Nieuw-Zeeland aan dat zij een einde gaat maken aan de export van levende dieren over zee. Een historisch besluit dat wereldwijd werd toegejuicht door dierenbeschermingsorganisaties en politieke dierenrechtenpartijen. Partijen voor de Dieren van over de hele wereld dringen er nu in een gezamenlijke brief bij de Europese Commissie op aan om het voorbeeld van Nieuw-Zeeland te volgen. In het Europese Parlement heeft de Europarlementariër Anja Hazekamp de afgelopen jaren intensief campagne gevoerd voor zo’n verbod door de EU. “Er is overweldigend bewijs dat deze transporten een hel zijn voor de dieren en dat ze niet voldoen aan Europese regelgeving. Kan je ze niet controleren, dan moet je ze verbieden,” aldus Hazekamp.

In Nieuw-Zeeland werd een onderzoek ingesteld naar het welzijn van vee op zee nadat een schip dat uit Nieuw-Zeeland afkomstig was afgelopen september kapseisde in de Oost-Chinese Zee. Het was afkomstig uit Nieuw-Zeeland. Alle dieren – bijna 6000 jonge koeien - en de 42 bemanningsleden, kwamen om. Hierop vaardigde de regering een tijdelijk verbod af op het exporteren van levende dieren, dat later werd ingetrokken op voorwaarde dat de omstandigheden tijdens het transport verbeterden. En ondanks intensieve lobby-pogingen van exporteurs is de regering nu dus van plan de handel in levende dieren helemaal te verbieden en de industrie in twee jaar tijd in zijn geheel af te bouwen. “Vanaf het moment dat dieren Nieuw-Zeeland per schip verlaten, hebben we nauwelijks mogelijkheden om hun welzijn te garanderen,” aldus Damien O’Connor, de Minister voor Landbouw van Nieuw-Zeeland. “Nieuw-Zeeland heeft een zeer goede reputatie op het gebied van dierenwelzijn en die willen we hooghouden; vandaar dit besluit.”

Debra Ashton, CEO van de dierenwelzijnsorganisatie SAFE die al jarenlang campagne voert over deze kwestie, was blij met het nieuws, maar benadrukt dat het cruciaal is dat andere landen het voorbeeld van Nieuw-Zeeland volgen. Exporteurs van levende dieren richten hun blik namelijk al naar andere landen; Australië bijvoorbeeld, of Roemenië en Spanje in de EU. Maar: “Het is een achterhaalde handel waar we al jaren geleden mee op hadden moeten houden,” aldus dierenarts en voormalig Hoofd Dierenwelzijn voor het Nieuw-Zeelandse Ministerie van Primaire Industrieën, Dr John Hellstrom.

Europa, waar wacht je nog op?

Protest tegen wrede dierentransporten in het Europese Parlement, georganiseerd door de Nederlandse Partij voor de Dieren met zusterpartijen uit verschillende landen.

De Partij voor de Dieren en haar zusterpartijen zijn het daar roerend mee eens en voeren de druk op de EU op om hetzelfde te doen en de politieke moed en het mededogen te tonen om actie te ondernemen. Hoewel het Europees Parlement al heeft ingestemd met het verkorten van transporttijden en het verbieden van levend vervoer van dieren naar niet-EU-landen wanneer de EU-normen voor dierenwelzijn niet kunnen worden gegarandeerd, heeft de Europese Commissie nagelaten op te treden. “Maar we blijven aandringen op een totaalverbod op het vervoer van levende dieren. De dieren hebben lang genoeg moeten wachten, het is nu tijd voor actie,” stelt Europarlementariër Anja Hazekamp.

Als initiatiefnemer en vicevoorzitter van de Europese parlementaire enquêtecommissie voor het transport van dieren heeft Hazekamp Europese havens bezocht om inbreuken op Europese regelgeving bloot te leggen. Vorig jaar drong zij er bij het Europees Parlement en de Commissie op aan om sancties op te leggen aan landen die de regels structureel overtreden, zoals Roemenië. Begin deze maand was ze in de Spaanse haven Cartagena om te kijken hoe het de slachtoffers van het gestrande veeschip Elbeik verging: koeien die in gruwelijke omstandigheden maandenlang op zee hadden vastgezeten. En dierenrechtenpartijen van over de hele wereld hebben gezamenlijk een online campagne en petitie opgezet voor een verbod op levend transport en de transitie naar een duurzaam voedselsysteem.

Vorige week hebben achttien partijen voor dierenrechten, natuur en milieu uit Europa en daarbuiten een gezamenlijke brief gestuurd naar de Europese commissarissen Kyriakides en Wojciechowski. De brief - zie hier de Nederlandse versie - roept hen op om onmiddellijk maatregelen te nemen om dieren tijdens langeafstandstransporten te beschermen, en om de export van levende dieren naar niet-EU-landen te verbieden. “Wij vragen de Europese Commissie om met de grootste spoed te handelen; het gaat hier immers om leven en dood van bewuste wezens. (...) Het lot van miljoenen levens ligt in uw handen.”

Dit artikel is gedeeltelijk gebaseerd op The Animal Reader’s tekst en interview met Debra Ashton van SAFE.