PACMA


Spain

PACMA, een Spaanse partij voor dieren die in 2003 werd opgericht, baseert haar programma op dierenwelzijn, het milieu en sociale rechtvaardigheid. De partij is bij elke verkiezing snel gegroeid.

PACMA richt zich op de - wettelijke en politieke - aanpak van bijvoorbeeld dierenmishandeling, wreed vermaak met dieren en onrechtvaardigheden voor dieren. De partij voert bewustwordingscampagnes en organiseert openbare demonstraties (tegen de Toro de la Vega, stierenvechten, San Fermin, etc.). Bovendien onderzoekt en documenteert PACMA dierenmishandelingszaken, stelt zij rapporten en dossiers samen, ontwikkelt zij voorstellen voor overheden en wetgevingsinitiatieven, etc.

Gerelateerd

Bescherm jacht­honden, stieren en proef­dieren! Spaanse dieren­rech­ten­partij PACMA leidt verzet tegen ‘bescha­mende’ wet

De nieuwe dierenbeschermingswet die in Spanje in de maak is, dreigt de meerderheid van de dieren in het land uit te sluiten en hun bescherming eerder af te zwakken dan te versterken. Wilde dieren, stieren, proefdieren en jachthonden worden in het wetsvoorstel niet beschermd. De Spaanse dierenrechtenpartij PACMA roept de regering op het wetsvoorstel in te trekken en voert actie in het hele land. Oo...

Nieuws