Inter­na­ti­onaal protest tegen octo­pus­in­du­strie onder leiding van Spaanse Partij voor de Dieren


9 februari 2022

Deze zomer zal in Spanje de eerste intensieve octopuskwekerij ter wereld worden geopend. Een omstreden primeur, aangezien de octopusteelt volgens critici onethisch is, een bedreiging vormt voor wilde dieren en het milieu, en onverenigbaar is met de EU-richtlijnen voor duurzame aquacultuur. Afgelopen weekend organiseerde de Spaanse dierenrechtenpartij PACMA een bijeenkomst in Las Palmas, Gran Canaria, die werd gesteund door zusterpartijen wereldwijd en tientallen Spaanse en internationale dierenrechten- en milieuorganisaties. Het doel: 'het voorkomen van de opening van de zoveelste ‘mega-dierhouderij’ waarin een uitzonderlijk intelligent dier als de octopus wordt uitgebuit'.

Protest onder leiding van PACMA voor het stadhuis van Las Palmas, Gran Canaria, Spanje, waar 's werelds eerste grootschalige octopuskwekerij wordt gebouwd.

In het wild gevangen octopussen worden over de hele wereld gegeten, vooral in mediterrane landen in Europa, in Azië, Mexico en meer recent de Verenigde Staten en Japan. Nu de consumptie stijgt en - als gevolg daarvan - wilde octopuspopulaties afnemen, zijn voedselindustrieën enthousiast geworden over het idee om octopussen in gevangenschap te kweken. Er zijn plannen voor octopusteelt in Mexico, Japan, Australië en de Verenigde Staten. De Spaanse multinational Nueva Pescanova realiseert nu als eerste bedrijf ter wereld daadwerkelijk zo’n intensieve octopuskwekerij in de haven van Las Palmas, met als doel elk jaar 3.000 ton octopusvlees te produceren.

Een rampzalig idee
Het idee is op zware kritiek gestuit van wetenschappers, dierenrechten- en milieuorganisaties. Een internationale groep onderzoekers heeft de octopusteelt aan de kaak gesteld als ethisch onvergeeflijk en een bedreiging voor het milieu. Zoals wetenschappelijk bewijs heeft aangetoond, zijn octopussen zeer intelligente en onderzoekende wezens met gevoel, die gereedschappen gebruiken, hun omgeving waarnemen en manipuleren, en die vreugde, pijn en angst ervaren. Zoals maritiem bioloog Elena Lara overtuigend betoogt in haar rapport voor de internationale organisatie Compassion in World Farming, is intensieve octopuskweek 'een recept voor rampspoed'.

Gevangenschap in kale, steriele tanks brengt het welzijn en de gezondheid van deze zeer intelligente wezens in gevaar, en het in grote hoeveelheden bij elkaar houden van deze van nature solitaire dieren brengt een hoog risico op agressie en zelfs kannibalisme met zich mee. Bovendien zijn octopussen volledig onbeschermd tegen lijden of wrede slachtmethoden, want er bestaan nog geen wetten om hun welzijn en de kweekpraktijken te reguleren.

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

Trailer van de documentaire My Octopus Teacher, die wereldwijd het bewustzijn vergrootte van de emoties en intelligentie van octopussen.

Intensieve octopuskweek draagt ook bij aan de overbevissing van wilde vis, want net als gekweekte vis worden de octopussen gevoed met voer dat gemaakt is van vis. Momenteel wordt een kwart van de vangst van de industriële visserij gebruikt om voer voor kweekvis te produceren; voor gekweekte octopussen zal extra voedsel nodig zijn. De hoeveelheid voedsel die beschikbaar is voor andere soorten die afhankelijk zijn van kleine vissen, zoals pinguïns, zou daardoor afnemen. Gezien de wereldwijde overbevissingscrisis waar we nu al mee te maken hebben, zou dit volgens critici een onaanvaardbare bedreiging voor de voedselketen vormen. Bovendien is het niet in overeenstemming met de Strategische Aquacultuurrichtlijnen van de EU, die juist aansturen op een verminderde afhankelijkheid van visvoer gemaakt van wilde vis.

Vervuiling, uitwerpselen, algen, antibiotica en het verhoogde risico op de uitbraak van ziekten in tanks of zeenetkooien – de argumenten tegen de octopusindustrie zijn helder en legio. Zoals professor Jennifer Jacquet van de Universiteit van New York zegt: 'Er is in de 21e eeuw geen enkele reden om een verfijnd, complex dier tot bron van massaal geproduceerd voedsel te maken'.

Nee tegen de octopusindustrie! Luid wereldwijd protest

Aankondiging van het protest van afgelopen weekend, met daarop alle ondersteundende organisaties wereldwijd.

De aanstaande opening van de Nueva Pescanova-octopuskwekerij stuit op groeiende weerstand. Compassion in World Farming heeft een campagne gelanceerd tegen de octopusteelt en er bij de regering van verschillende landen, waaronder Spanje, op aangedrongen de opening van dergelijke kwekerijen te verbieden. In Spanje leidde dierenpartij PACMA het protest van afgelopen weekend in Las Palmas, ondersteund door een brede coalitie van 19 zusterpartijen en ongeveer 40 dierenrechten- en milieuorganisaties wereldwijd. PACMA heeft contact gezocht met het stadsbestuur en het havenbedrijf van Las Palmas en met de regering van de Canarische Eilanden. De partij benadrukt dat 'het onverantwoord is om zo’n kwekerij te openen zonder wettelijke bescherming voor de dieren'.

Er is intussen een hoopvol voorbeeld: bij een recente wijziging van de dierenwelzijnswet in het Verenigd Koninkrijk (de Animal Welfare (Sentience) Bill) werden octopussen bij wet erkend als wezens met gevoel (sentient beings), nadat een team van experts meer dan 300 wetenschappelijke studies had bestudeerd. Hun conclusie: octopussen zijn 'wezens met gevoel’ en er is 'sterk wetenschappelijk bewijs' dat ze plezier, opwinding en vreugde ervaren - maar ook pijn, angst en letsel. De opstellers van het amendement 'waren ervan overtuigd dat het onmogelijk is octopussen te kweken op een manier die hun welzijn garandeert' en adviseerden de regering om in de toekomst 'een verbod op geïmporteerde kweek-octopus te overwegen'.

Gerelateerde organisatie