Esthers Blog: Team Planet in actie!


30 april 2021

De wereld heeft dringend behoefte aan overheden die de moed opbrengen om de keuzes te maken die nodig zijn om de aarde leefbaar te houden, voor ál haar inwoners. Dat schreef ik eind maart, in de nasleep van de Nederlandse verkiezingen. De Partij voor de Dieren is na de verkiezingen weer gegroeid en ons team is meteen keihard aan de slag gegaan. Zo is ons voorstel aangenomen waarin we de Nederlandse minister van Landbouw vragen zich op Europees niveau maximaal in te zetten om de Europese subsidies voor stierengevechten te stoppen. Vorig jaar heeft het Europees Parlement zich dankzij een voorstel van de Partij voor de Dieren al uitgesproken tegen subsidies voor het fokken van stieren voor stierengevechten. Diermarteling moeten we stoppen, niet financieren.

Daarnaast hebben we demissionair minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelings- samenwerking opgeroepen verantwoordelijkheid te nemen voor het stoppen van de massale wereldwijde ontbossing, door het eigen handelsbeleid drastisch te hervormen. Te beginnen met een boycot van producten die bijdragen aan ontbossing. Een recent rapport van Global Forest Watch laat namelijk een gigantisch verlies van bosoppervlakte zien en Nederland is als de grootste Europese importeur van palmolie en soja voor veevoer een van de grootste boosdoeners. Onze vee-industrie vraagt om veel soja voor veevoer, waarvoor in andere landen bossen worden gekapt. In 2018 hadden we de destructieve handelspolitiek van Nederland en EU in een gezamenlijke internationale actie met onze zusterpartijen al aan de kaak gesteld.

Ook vroegen we de Nederlandse overheid om strenger beleid rond gebruik van landbouwgif. Onlangs bleek uit wetenschappelijk onderzoek een mogelijk verband tussen de levenslange consumptie van melkproducten en een verhoogd risico op de ziekte van Parkinson. Dit verband wordt mogelijk veroorzaakt doordat resten landbouwgif die koeien via het veevoer binnenkrijgen in de melk terecht komen. Onvoorstelbaar. Een van de vele redenen waarom we er ook voor pleiten dat de EU stopt met het subsidiëren van reclame voor vlees en zuivel.

Internationale actie in Portugal tegen handelsbeleid van de Europese Unie dat o.a. bijdraagt aan de vernietiging van oerwoud (Amazone) in Brazilië.

Internationaal in actie
In mijn vorige blog vertelde ik al over het meest recente voorbeeld van dierenleed bij diertransporten. Dieren die vanuit Spanje op transport waren gezet op oude schepen. Maandenlang op elkaar gepakt, uitgemergeld en uitgedroogd, zonder goede ruimte om te rusten. Onze Europarlementariër Anja Hazekamp was in Spanje om de ellende te registreren en zo uiteindelijk de Europese Commissie onder druk te zetten zulke horrortransporten zo snel mogelijk te stoppen.

Deze maand werd bekend dat Nieuw Zeeland al durft te doen wat juist is en een einde maakt aan transport van dieren over zee. Anja heeft nu samen met onze zusterpartijen over de hele wereld een brandbrief gestuurd naar de Europese Commissie, waarin ze onder andere vragen om een onmiddellijk verbod op diertransporten buiten de Europese Unie. Ook zusterpartijen uit Canada, Australië en Israël deden deze dringende oproep aan Europa. Zoals een dierenarts uit Nieuw Zeeland het zelf zei: “Het is een achterhaalde handel waar we al jaren geleden mee op hadden moeten houden.” Dus EU, waar wacht je nog op?

De EU heeft nog heel wat werk te doen, want deze maand kreeg ze in een officiële hoorzitting in het Europees Parlement ook de oproep om een wettelijk verbod in te voeren op het houden van dieren in kooien. Dit naar aanleiding van het succesvolle burgerinitiatief End the Cage Age, dat door 1,4 miljoen (!) burgers werd ondertekend. Meer dan 342 miljoen dieren die in Europa worden gehouden voor voedselproductie, brengen hun leven door in vreselijke kooien. EU-burgers zien al dat dit een schandvlek is voor Europa, nu de Europese Commissie nog. Wat ons betreft mag ze de oproep van burgers niet negeren.

Ondertussen boekten meerdere van onze zusterpartijen afgelopen tijd succes. De Australische Animal Justice Party zorgde voor strengere straffen in gevallen van dierenmishandeling in de staat New South Wales (NSW). Ook maakten ze een einde aan het fokken van dolfijnen, walvissen en bruinvissen voor vermaak. Een fantastisch voorbeeld voor de rest van de wereld! Ook onze Portugese zusterpartij PAN – Pessoas-Animais-Natureza behaalde een historische overwinning, toen haar wetsvoorstel om duivenschietwedstrijden (schieten op levende vogels) te verbieden werd aangenomen in het Portugese parlement. Ten slotte zorgde onze zusterpartij Animal Party Cyprus ervoor dat een speciale politie-eenheid voor gevallen van dierenmishandeling wordt opgericht.

Esther met de leden van de Animal Welfare Party uit het Verenigd Koninkrijk.

Dit alles laat zien hoe belangrijk het is dat onze internationale politieke beweging groeit. Wat dat betreft wordt dit weer een spannend jaar, want er staan veel verkiezingen gepland. In juni doet onze Finse zusterpartij mee aan de lokale verkiezingen en later in het jaar zijn er ook verkiezingen voor onze zusterpartijen in Duitsland, Australië en Canada. Maar eerst zijn er in de eerste week van mei lokale verkiezingen in Madrid (Spanje) en in het Verenigd Koninkrijk. In Spanje doet onze zusterpartij PACMA mee, die een steeds groter aantal stemmen weet te trekken. Ook Madrid heeft een partij als PACMA keihard nodig, zo bleek weer uit een recente beslissing van de stad om alle parkieten in de stad te doden.

En in het Verenigd Koninkrijk doet onze zusterpartij Animal Welfare Party mee aan de regionale verkiezingen in London en nationale verkiezingen van Schotland. Voordat de coronapandemie begon heb ik de twee geweldige leiders van de partij – Vanessa Hudson en Jane Smith - bezocht. Prachtige, gedreven mensen die zorg voor mens, dier en onze planeet op de eerste plaats zetten. Zoals het hoort.

Ik wens al onze zusterpartijen heel veel succes! Jullie zijn onmisbaar.

Tot de volgende keer,

Esther Ouwehand
Fractievoorzitter Nederlandse Partij voor de Dieren