Partij voor de Dieren


Netherlands

De Partij voor de Dieren (PvdD) is de eerste succesvolle politieke partij ter wereld die niet de kortetermijnbelangen van de mens voorop stelt, maar in plaats daarvan de hele planeet en alle inwoners. Wij maken deel uit van een wereldwijde en groeiende beweging die zich richt op het belang van dieren, natuur en milieu in de politiek en de overheid.

Gerelateerd

"De tijd is altijd rijp om te doen wat juist is": juist nu moeten we álle kwetsbare groepen steunen

De Nederlandse Partij voor de Dieren en zusterpartijen wereldwijd roepen op om maatregelen te nemen om mensen én dieren door de coronacrisis heen te helpen. Kwetsbare groepen worden het hardst geraakt en het vergt moed, compassie en solidariteit om hulp te bieden waar die nodig is. Wereldwijd, voor mensen én dieren. De Partij voor de Dieren steunt maatregelen om het coronavirus in te dammen en ple...

Nieuws