Partij voor de Dieren


Netherlands

De Partij voor de Dieren (PvdD) is de eerste succesvolle politieke partij ter wereld die niet de kortetermijnbelangen van de mens voorop stelt, maar in plaats daarvan de hele planeet en alle inwoners. Wij maken deel uit van een wereldwijde en groeiende beweging die zich richt op het belang van dieren, natuur en milieu in de politiek en de overheid.

Gerelateerd

Esther’s Blog: Het jaar van de door­braken

Vorige week hebben we het Nederlandse parlementaire jaar afgesloten. Het was een bewogen jaar, waarbij we veel hebben kunnen bereiken. De Partij voor de Dieren heeft onder andere een initiatiefvoorstel ingediend om het slachten van dieren te belasten, we hebben weer succes geboekt in de strijd tegen landbouwgif, we hebben de aanpak van de vee-industrie als een belangrijke oplossing voor de klimaat...

Nieuws