Partij voor de Dieren strijdt voor verbe­tering van nieuw gepu­bli­ceerde dieren­wel­zijns­plannen Europese Commissie


24 januari 2024

De Europese Commissie heeft eindelijk een gedeelte van de beloofde wetsvoorstellen ter verbetering van dierenwelzijn gepubliceerd. De regels voor diertransporten worden herzien, en een Europese chipplicht voor honden en katten wordt ingevoerd om illegale handel in huisdieren tegen te gaan en hun welzijn te verbeteren. “Het is een belangrijke eerste stap dat, na jarenlang aandringen, eindelijk wetsvoorstellen op tafel liggen om dierenleed in Europa aan te pakken. De huidige wetgeving is verouderd en schiet ernstig tekort. We houden 8,4 miljard dieren in de landbouwindustrie en 44% van de huishoudens in Europa heeft een huisdier. Al deze dieren hebben dringend betere bescherming nodig," reageert Anja Hazekamp, Europarlementariër voor de Partij voor de Dieren.

Honden en katten

“Verplichte registratie van honden en katten in Europa helpt in de strijd tegen illegale huisdierenhandel en dierenmishandeling. Er leven naar schatting zo’n 73 miljoen honden en 84 miljoen katten in de EU. We zijn positief gestemd over dit voorstel van de Europese Commissie,” zegt Hazekamp. Toch kan het voorstel nog wat verbetering gebruiken: “De registratieplicht geldt niet voor straathonden- en katten; het Europees Parlement had daar -op initiatief van de Partij voor de Dieren- wel specifiek om gevraagd. Goede identificatie en registratie zijn onmisbaar voor het vreedzaam omlaag brengen van het aantal zwerfdieren in Europa. Om het wrede doden van straathonden in Oost-Europa te stoppen is het belangrijk om ook deze dieren te registreren. De Partij voor de Dieren gaat wijzigingsvoorstellen indienen in het Europees Parlement om ook straathonden onder de regels te laten vallen,” aldus Hazekamp.

Diertransporten

De vernieuwde regels voor diertransporten noemt Hazekamp ‘zeer teleurstellend’. De Europarlementariër observeerde de afgelopen jaren zelf diverse diertransporten in de EU en aan de buitengrenzen daarvan. “Als dit de nieuwe regels worden, blijven de afschuwelijke transporten per schip, per vrachtwagen en zelfs per vliegtuig gewoon doorgaan. Zelfs lange afstandstransporten naar het Midden- Oosten en andere uithoeken van de wereld blijven mogelijk onder de nieuwe regels,” zegt Hazekamp.

De maximale transporttijden worden ietsje verkort ten opzichte van de huidige wetgeving, maar blijven lang. Dagenlange transporten van kuikentjes, konijnen, varkens, runderen, schapen, geiten en paarden blijven mogelijk. Deze dieren mogen twee keer 21 uur worden vervoerd, mits daar een rustperiode tussen zit van 24 uur. Ook zeer jonge kalfjes vanaf 5 weken oud en andere ongespeende dieren mogen onder de nieuwe regels nog steeds tot twee keer negen uur lang worden vervoerd, mits ze tussendoor 1 uur rust krijgen. Bij transport over zee geldt helemaal geen tijdslimiet. “Dat is onacceptabel,” zegt Hazekamp.

Deel beloofde voorstellen ontbreekt

De Partij voor de Dieren merkte eerder al op dat een groot deel van de eerder beloofde voorstellen voor dierenwelzijn ontbreekt in het pakket dat de Europese Commissie presenteerde. Daaronder het aangekondigde verbod op kooien in de veehouderij, verbeteringen van houdomstandigheden van dieren, etikettering van dierlijke producten en aangescherpte regels voor slachthuizen. “We gaan er alles aan doen om deze achtergehouden voorstellen alsnog op tafel te krijgen. Daarnaast gaan we de gepresenteerde regels voor diertransporten versterken via wijzigingsvoorstellen, zodat dierenleed tijdens transport écht stopt,” aldus Hazekamp.

Waar we voor staan

Dierenrechten

Gerelateerde organisatie