Το Κόμμα για τα Ζώα αγωνίζεται να βελτιώσει τα πρόσφατα δημοσιευμένα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τη καλή διαβίωση των ζώων.


24 Ιανουαρίου 2024

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε, επιτέλους, μέρος των νομοθετικών προτάσεων, για τη βελτίωση της καλής διαβίωσης των ζώων, τις οποίες υποσχόταν να ασχοληθεί, εδώ και καιρό. Οι τωρινοί κανονισμοί, για τη μεταφορά των ζώων, θα αναθεωρηθούν και θα εισαχθεί πανευρωπαϊκή υποχρέωση, για την τοποθέτηση τσιπ σε σκύλους και γάτες, προκειμένου να καταπολεμηθεί το παράνομο εμπόριο των κατοικίδιων ζώων και να βελτιωθεί η ευημερία αυτών. ΄ Μετά από πολλά χρόνια επιμονής εκ μέρους μας, οι νομοθετικές προτάσεις, για την αντιμετώπιση της δυστυχίας των ζώων στην Ευρώπη, επιτέλους, αντιμετωπίζονται με συγκεκριμένους όρους. Αυτό είναι ένα πρώτο σημαντικό βήμα, καθώς η ισχύουσα νομοθεσία είναι ξεπερασμένη και παρουσιάζει κάποιες σοβαρές ελλείψεις. Σήμερα, 8,4 δισεκατομμύρια ζώα εκτρέφονται στην Ευρώπη και το 44% των Ευρωπαίων νοικοκυριών έχουν ένα ζώο συντροφιάς. Όλα αυτά τα ζώα χρειάζονται, επειγόντως, καλύτερη προστασία,΄ απάντησε η Ευρωβουλευτής Anja Hazekamp, για το Κόμμα για τα Ζώα.

Σκύλοι και Γάτες

΄ Η υποχρεωτική καταγραφή των σκύλων και των γατιών στην Ευρώπη θα συμβάλλει στη καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου των κατοικίδιων ζώων και της κακοποίησης των ζώων. Υπολογίζεται ότι, στην ΕΕ ζουν περίπου 73 εκατομμύρια σκύλοι και 84 εκατομμύρια γάτες. Είμαστε αισιόδοξοι για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,΄ δήλωσε η Hazekamp. Ωστόσο, η πρόταση έχει κενά σε ορισμένες πτυχές. ΄Η υποχρεωτική καταγραφή δεν επεκτείνετε και στα αδέσποτα ζώα, σκύλους και γάτες, παρόλο που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το είχε ζητήσει ρητά, με πρωτοβουλία του Κόμματος για τα Ζώα. Η σωστή ταυτοποίηση και καταγραφή είναι απαραίτητες, για τη μείωση του αριθμού των αδέσποτων ζώων στην Ευρώπη. Στην Ανατολική Ευρώπη η καταγραφή των αδέσποτων σκύλων, είναι επιτακτική ανάγκη, προκειμένου να καταπολεμηθεί η σκληρή θανάτωση αυτών. Το Κόμμα για τα Ζώα θα καταθέσει προτάσεις τροπολογίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να συμπεριληφθούν οι αδέσποτοι σκύλοι σε αυτούς τους κανονισμούς,΄ δήλωσε η Hazekamp.

Μεταφορά ζώων

Η Hazekamp χαρακτηρίζει τους αναθεωρημένους κανόνες για τη μεταφορά ζώων ΄πολύ απογοητευτικούς΄. Τα τελευταία χρόνια, η Ευρωβουλευτής έγινε προσωπικά μάρτυρας πολλών μεταφορών ζώων στην ΕΕ και στα σύνορα της. ΄ Εάν αυτοί οι κανόνες γίνουν οι νέοι κανονισμοί, η οδυνηρή μεταφορά των ζωντανών ζώων μέσω θαλάσσης, οδικών μεταφορών ή ακόμα και αεροπορικώς, δεν θα σταματήσει ποτέ. Ακόμα και οι μεταφορές μεγάλων αποστάσεων στη Μέση Ανατολή και άλλες γωνιές του κόσμου θα παραμείνουν εφικτές με τους νέους κανονισμούς, επιβεβαιώνει η Hazekamp.

Οι μέγιστοι χρόνοι μεταφοράς θα μειωθούν, ελάχιστα, σε σύγκριση με τη τρέχουσα κατάσταση, αλλά εξακολουθούν να παραμένουν υπερβολικά μεγάλοι σε διάρκεια. Ζώα όπως νεοσσοί, κουνέλια, χοίροι, βοοειδή, πρόβατα, κατσίκες και άλογα μπορούν να βρίσκονται στη μεταφορά για αρκετές ημέρες. Τα ζώα αυτά μπορούν να μεταφέρονται για δύο διαδοχικές περιόδους των είκοσι ενός ωρών, με την προϋπόθεση ότι μπορούν να ξεκουραστούν για είκοσι τέσσερις ώρες, ενδιάμεσα. Τα πολύ νεαρά μοσχάρια (από την ηλικία των πέντε εβδομάδων) και άλλα μη απογαλακτισμένα ζώα μπορούν να μεταφέρονται για δύο συνεχόμενες εννιά- ώρες περιόδους σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς, υπό την προϋπόθεση ότι τους παρέχεται μία ώρα ανάπαυσης μεταξύ των μετακινήσεων. Για τις θαλάσσιες μεταφορές δεν επιβάλλεται κανένας χρονικός περιορισμός. ΄ Αυτό είναι απαράδεκτο,΄ δηλώνει η Hazekamp.

Μέρος των προτάσεων που υποσχέθηκε η ΕΕ, βρέθηκαν να λείπουν

Το Κόμμα για τα Ζώα σημείωσε, νωρίτερα, ότι ένα σημαντικό μέρος των προτάσεων σχετικά με την καλή διαβίωση των ζώων, που είχε υποσχεθεί να δημοσιεύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έλειπε από το πακέτο που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό περιλαμβάνει την προαναγγελθείσα απαγόρευση των κλουβιών στη κτηνοτροφία, βελτιώσεις στις συνθήκες διατήρησης των ζώων, τη σήμανση των ζωικών προϊόντων και αυστηρότερους κανόνες για τα σφαγεία. ΄ Θα κάνουμε ότι μπορούμε για να τεθούν, επιτέλους, αυτές οι προτάσεις στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Εκτός από αυτό, στοχεύουμε να αυστηροποιήσουμε τους κανονισμούς για τις μεταφορές των ζώων που παρουσιάζει σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υποβάλλοντας προτάσεις για τροποποίηση. Πρέπει να βάλουμε οριστικό τέλος στη ταλαιπωρία των ζώων κατά τη μεταφορά΄ δήλωσε η Hazekamp.

Τι εκπροσωπούμε

Τα Δικαιώματα των ζώων

Σχετική οργάνωση