Partij voor de Dieren roept Europese Commissie op tot onmid­dellijk verbod op de export van levende dieren!


7 april 2021

Afgelopen week reisde Europarlementariër Anja Hazekamp van de Nederlandse Partij voor de Dieren naar Spanje om te monitoren wat er gebeurde met de duizenden gestrande kalveren die in de haven van Cartagena werden gedood na meer dan drie maanden onder gruwelijke omstandigheden op zee te hebben doorgebracht. Als vicevoorzitter van de Europese onderzoekscommissie voor dierentransporten berispte ze Roemeense autoriteiten die ondanks overduidelijk bewijs elke vorm van misbruik ontkenden. En ondertussen ontwikkelde zich in het Suezkanaal een nieuwe tragedie waarbij duizenden dieren betrokken waren. "We zullen blijven aandringen op een algeheel verbod op het vervoer van levende dieren. Dit mag nooit meer gebeuren", stelt Hazekamp.

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

Anja Hazekamp in de haven van Cartagena, Spanje, over wat er is gebeurd op het veeschip Elbeik en waarom we de export van levende dieren onmiddellijk moeten verbieden.

Miljoenen boerderijdieren zoals kalveren en schapen worden elk jaar levend vervoerd op langeafstandstransporten, binnen en buiten de EU. Gruwelijke incidenten tijdens diertransporten over zee hebben de wereld de afgelopen jaren herhaaldelijk geschokt. Schepen die maandenlang op zee ronddwalen, volgepakt met stieren zonder voldoende voer, water, verzorging of zelfs maar ruimte om te gaan liggen, gewond en wadend in hun eigen uitwerpselen; duizenden schapen die stierven van dorst, oververhitting of uitputting terwijl ze wekenlang op weg waren van Europa naar het Midden-Oosten; schepen die kapseizen door overbelasting, met als gevolg het verdrinken van duizenden dieren: het aantal voorbeelden is schrikbarend.

Ook zonder dergelijke 'incidenten' gaat het vervoer van levende dieren over zee gepaard met ernstige, structurele dierenmishandeling, benadrukken partijen voor de dieren en dierenwelzijnsorganisaties. Regelgeving en handhaving zijn volstrekt ontoereikend, zo blijkt uit officiële audits en undercoverbeelden. Anja Hazekamp, lid van het Europees Parlement van de Nederlandse Partij voor de Dieren, heeft daarom consequent campagne gevoerd voor een algeheel verbod op het vervoer van levende dieren over lange afstanden, ze reisde zelf naar Europese havens om overtredingen van Europese regelgeving aan te tonen en drong er eerder al bij het Europees Parlement en de Commissie op aan om sancties te treffen tegen landen die de regels structureel overtreden, zoals Roemenië.

Tijd voor actie

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

Europarlementariër Anja Hazekamp, vicevoorzitter van de Onderzoekscommissie inzake de bescherming van dieren tijdens transport, berispt de vertegenwoordiger van de nationale autoriteit in de haven van Midia (Roemenië) omdat zij niet de waarheid spreekt.

Hoewel het Europees Parlement al heeft toegezegd de transporttijden te verkorten en het vervoer van levende dieren naar niet-EU-landen te verbieden wanneer de EU-normen voor dierenwelzijn niet kunnen worden gegarandeerd, heeft de Europese Commissie geen actie ondernomen en herhaaldelijk verklaard nader onderzoek af te wachten. Vorig jaar stemde een meerderheid van het Europees Parlement voor het voorstel van de Nederlandse Partij voor de Dieren om een onderzoekscommissie op te richten - de eerste Europese parlementaire enquête over dierenwelzijn ooit.

Om ernstige misstanden tijdens diertransporten te onderzoeken, ondervraagt de commissie mensen die betrokken zijn bij het gehele diertransportnetwerk, waaronder ambtenaren en vertegenwoordigers van lidstaten. "Dit is een belangrijke stap op weg naar een Europa waar dergelijke transporten nooit meer zullen plaatsvinden", aldus Hazekamp. "Er is overweldigend bewijs dat deze transporten ronduit een hel zijn voor dieren en dat de controle en handhaving van de Europese regels voor diertransport ernstig tekortschiet; er is niets gekomen van de voorschriften die dieren tijdens transport moeten beschermen. Dan moet je transporten verbieden. De dieren hebben lang genoeg gewacht en geleden, het is tijd voor actie!"