Hevig dierenleed bij trans­porten over zee officieel bevestigd: straf­maat­re­gelen vereist


19 mei 2020

Een officiële controle van de Europese Commissie bevestigt dat, met name in Roemenië, veel te weinig wordt gedaan om hevig dierenleed te voorkomen bij langeafstandstransporten over zee. "Deze controle bevestigt wat we al heel lang wisten: de diertransporten over zee die Roemenië laat gebeuren zijn onacceptabel", aldus MEP Anja Hazekamp. Vorig jaar riep zij de Europese Commissie al op actie te ondernemen, maar die besloot nader onderzoek af te wachten. Nu ook het onlangs verschenen rapport oproept tot een actieplan "kan de Europese Commissie niet anders dan overgaan tot strafmaatregelen", volgens Hazekamp.

Protest tegen wrede diertransporten in het Europees Parlement, georganiseerd door de Nederlandse Partij voor de Dieren samen met zusterpartijen uit verschillende landen.

Meer dan de helft van de goedgekeurde vee-schepen in de EU is afkomstig uit Roemenië, dat jaarlijks zo’n miljoen dieren naar het Midden Oosten verscheept. Dat het daarbij herhaaldelijk de Europese regels overtreedt, kwam vorige zomer op dramatische wijze aan het licht. Van de 70.000 schapen aan boord van het schip 'Al Shuwaikh' kwamen toen duizenden schapen om van hitte en dorst tijdens het wekenlange zeetransport dat in strijd met EU-regels werd uitgevoerd bij temperaturen tot 46 graden.

Al voor vertrek van de 'Al Shuwaikh' verzette de Nederlandse Partij voor de Dieren zich tegen dit ‘horrortransport’ door de omstreden vervoerder KLTT. Die vervoerder was een jaar eerder namelijk verantwoordelijk voor een transport vanuit Australië, waarbij meer dan 2400 schapen onderweg het leven lieten. Europarlementariër Anja Hazekamp wees erop dat het voorziene transport in strijd was met Europese regels voor diertransporten en riep op tot een Europese parlementaire enquête. In juli vorig jaar reisde zij naar de Roemeense haven Midia, waar zij constateerde dat er ook grof geweld werd gebruikt bij het inladen van de schapen. Ondanks het verzet en verschillende waarschuwingen, liet Roemenië het schip gewoon uitvaren.

Een paar maanden later kapseisde het schip 'Queen Hind' vlakbij de Roemeense haven van Midia door overbelading; bij deze ramp verdronken meer dan 14.000 dieren. De Partij voor de Dieren eiste hierop dat de Europese Commissie actie zou ondernemen tegen Roemenië om soortgelijke transporten in de toekomst te voorkomen. Maar de Europese Commissie liet weten eerst een controle te willen verrichten. Uit het recent verschenen rapport blijkt inderdaad dat het toezicht op diertransporten in Roemenië stelstelmatig tekortschiet en dat documentatie ontbreekt. "Overheidscontroles op dierenwelzijn zijn nagenoeg afwezig, dieren op transport zijn volledig afhankelijk van de keuzes die de vervoerders maken. Er is een duidelijk risico dat dieren onderweg in de problemen komen", aldus het verslag van de Europese Commissie.

Tijd voor concrete stappen
Nu de misstanden officieel zijn bevestigd, vindt de Partij voor de Dieren het tijd voor concrete stappen. "De Commissie heeft eerder aangegeven dat zij dankzij deze controle over de nodige informatie zou beschikken om verdere acties te ondernemen. Daarnaast zou zij het verzoek van het Europees Parlement onderzoeken om een rode lijst te publiceren van vervoerders die herhaalde, ernstige inbreuken hebben gepleegd", aldus Anja Hazekamp in de schriftelijke vragen die zij naar aanleiding van het rapport aan de Europese Commissie heeft gesteld. "Wij zijn benieuwd welke acties de Commissie tegen Roemenië gaat ondernemen, en wanneer de rode lijst zal worden gepubliceerd."

Behalve voor strafmaatregelen tegen Roemenië, pleit de Partij voor de Dieren ook voor een grondige herziening van de Europese regels voor diertransporten én voor een verbod op het vervoer van levende dieren naar landen buiten de Europese Unie. "De controle en handhaving van de Europese diertransportregels schiet ernstig tekort; van de voorschriften die dieren moeten beschermen tijdens transporten komt niets terecht. Dan moet je de transporten verbieden", aldus Hazekamp.