Deniz taşı­macılığı sırasında hayvanlara ağır acılar yaşa­tıldığı resmen onaylandı: ceza­landırıcı önlemler gerekli


19 Mayıs 2020

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan resmi bir denetim, özellikle Romanya'da, uzun mesafeli deniz taşımacılığında ciddi hayvan acılarını önlemek için çok az şey yapıldığını doğrulamaktadır. Avrupa Parlamenteri Anja Hazekamp, "Bu denetim uzun zamandır bildiklerimizi doğruluyor: Romanya'nın deniz yoluyla hayvan nakliyelerini gerçekleştirmesi kabul edilemez" diyor. Hazekamp'a göre, son zamanlarda yayınlanan rapor bir eylem planı gerektiriyor. Bu durumda "Avrupa Komisyonu cezalandırıcı önlemler almaktan başka bir şey yapamaz."

Hollanda Hayvanları Koruma Partisi tarafından, farklı ülkelerden kardeş partilerle birlikte Avrupa Parlamentosunda düzenlenen acımasız hayvan nakillerine karşı protesto.

AB'de onaylanan, her yıl Orta Doğu'ya yaklaşık bir milyon hayvan gönderen hayvancılık gemilerinin yarısından fazlası, Romanya'dan geliyor. Avrupa kuralları tekrar tekrar ihlal ettiği geçen yaz dramatik bir şekilde ortaya çıkmıştı. 'Al Shuwaikh' gemisindeki 70.000 koyundan, AB kurallarını ihlal eden 46 dereceye kadar sıcaklıklarda gerçekleştirilen bir haftalık deniz taşımacılığı sırasında binlerce koyun sıcaktan ve susuzluktan ölmüştü.

'Al Shuwaikh' in limandan ayrılmasından önce, Hollanda Hayvanları Koruma Partisi tartışmalı taşıyıcı KLTT'nin bu "korku nakline" karşı çıkmıştı. Aynı firma bir yıl önce, Avustralya'dan 2.400'den fazla koyunun hayatını kaybettiği bir nakliyeden de sorumluydu. Avrupa Parlamenteri Anja Hazekamp, planlanan taşımacılığın Avrupa hayvan taşımacılığı kurallarını ihlal ettiğini ve Avrupa parlamento soruşturması çağrısında bulunduğunu belirtti. Hazekamp geçen yıl temmuz ayında Romanya'nın Midia limanına gitti ve orada koyun yüklemek için kaba kuvvetin kullanıldığını gördü. Direnişe ve çeşitli uyarılara rağmen, Romanya geminin kalkmasına müsade etti.

Birkaç ay sonra 'Queen Hind' adlı yük gemisi, aşırı yükleme nedeniyle Romanya'nın Midia limanının yakınında alabora oldu; Bu felakette 14.000'den fazla hayvan boğuldu. Hayvanları Koruma Partisi, Avrupa Komisyonu'nun gelecekte benzer olayları önlemek için Romanya'ya karşı harekete geçmesini istedi. Ancak Avrupa Komisyonu, öncelikle bir denetim yapmak istediğini söyledi. Yayınlanan rapor Romanya'daki hayvan nakli denetiminin gerçekten de, sürekli olarak yetersiz olduğunu ve belgelerin eksik olduğunu göstermektedir. Avrupa Komisyonu raporunda, "Hayvan refahı üzerindeki hükümet kontrolleri neredeyse yok ve hayvanların yaşamı tamamen taşıyıcılar tarafından yapılan seçimlere bağlı. Hayvanların yol boyunca sorun yaşama riski çok yüksek" diye belirtiyor.

Somut adımlar atma zamanı
Kötüye kullanımların resmi olarak onaylandığı için Hayvanları Koruma Partisi somut adımların atılmasının zamanının geldiğini düşünüyor. “Komisyon daha önce bu denetimin daha fazla işlem yapması için gereken bilgileri sağlayacağını belirtmişti. Buna ek olarak Hazekamp Avrupa Parlamentosu'nun tekrarlanan ciddi ihlaller yapan kırmızı bir taşıyıcı listesi yayınlama talebini inceleyecek ”. "Komisyonun Romanya'ya karşı ne gibi adımlar atacağını ve kırmızı listenin ne zaman yayınlanacağını merak ediyoruz" diyor Hazekamp.

Romanya'ya karşı cezalandırıcı önlemlere ek olarak, Hayvanları Koruma Partisi hayvan taşımacılığı ile ilgili Avrupa kurallarının kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesini ve canlı hayvanların Avrupa Birliği dışındaki ülkelere taşınmasının yasaklanmasını savunuyor. “Avrupa hayvan nakil kurallarının kontrolü ve yürürlüğe konması ciddi şekilde eksiktir; hayvanları korumaya yönelik hiçbir önlem taşıma sırasında alınmıyor. Bu durumda nakliyeyi yasaklamak zorundasınız "diyor Hazekamp.