Biz kimiz


Hollanda Hayvanları Koruma Partisi, kısa vadeli ve sadece insanların çıkarlarını gözeten politikaları benimsemek yerine, tüm gezegeni ve üzerinde yaşayanların çıkarlarını göz önüne almayı ilke edinmiş dünyadaki ilk politik partidir. İnsan, hayvan ve çevre için meydana gelebilecek olumsuz sonuçları göz ardı eden, özellikle para ve ekonomik büyümeyi ön planda tutan geleneksel politika ve politikacı imajına çok ters düşen bir yaklaşım. Yaptığımız tüm işler ve bulduğumuz tüm çözümler tüm dünyanın çıkarlarını gözetmeye odaklanmıştır. Bu da bizi benzersiz kılmaktadır!

22 Kasım 2006’da Hollanda Hayvanları Koruma Partisi milletvekili seçimlerinde 150 koltuğun 2 tanesini kazanarak mecliste temsil hakkı hazandı. Bu dünyada bir ilk! 17 Mart 2021 seçimlerinde koltuk sayısını %200 büyüyerek altıya çıkarttı. Günümüzde parti Avrupa, ulusal, bölgesel ve yerel bazda 92 temsilciye sahiptir.

Partimizin arkasındaki en büyük itici güç en güçsüzün hakkını en güçlü karşısında korumaktır. Kısa vadeli çıkarlara odaklanmış dünyamızda de hayvanlar en savunmasız ve hassas durumdalar ve onların çıkarlarına ya asla sıra gelmiyor ya da çıkarları en son sıralarda yer alıyor. Dünya tarihinde hiçbir zaman bu kadar büyük çaplı bir hayvan zulmü görülmedi, bu zulüm bio et endüstrisi dahil olmak üzere hayvanlar üzerinde yapılan deneyler ve doğada düzenli olarak karşılaştığımız bir durum. Köleleştirilmiş insanların ve kadınların özgürleştirilmesinden ve çocuklara haklar verilmesinden sonraki mantıklı adım, hayvanların çıkarlarını ciddiye almaktır.

Yaptığımız işlerde dört adet çıkış noktamız bulunmaktdır: sürdürülebilirlik, kişisel özgürlük, kişisel sorumluluk ve merhamet. Görmek istediğimiz değişimler bazı seçimler yapmamızı gerektiriyor. Şöyle ki:

  • Mega ahırlar yerine hayvanlara değer verilen bir hayvancılık anlayışı
  • Bio- endüstri yerine biyolojik tarım
  • Avlanmak yerine daha fazla doğal alan
  • Kömürle veya nükleer enerjiyle çalışan enerji santralleri yerine gerçekten yeşil enerji (rüzgar ve güneş enerjisi gibi)
  • Daha fazla otoban yerine daha iyi toplu taşıma ve bisiklet yolları
  • İş gücüne daha az, hammaddeye daha fazla vergi
  • Gerekliyse kural koymak, mümkün olduğu yerde özgür seçimi teşvik etmek
  • İklim değişikliği ve bio çeşitliliğin yok olması karşısında güçlü eylem
  • Açlık, vahşet veya işkenceden kaçan insanlara yardım

İtici güç

Hayvanları Koruma Partisi diğer partilerin gözardı ettikleri konuları ele alıyor. Biz gerçekten önemli olan konular için harekete geçiyoruz: Şefkat, sürdürülebilirlik ve insan ve hayvan arasında saygıya dayanan ilişkiler. Mecliste yer almamıza istinaden hali hazırda temsilcisi bulunan partiler, hayvan, doğa ve çevre konularına daha fazla özen ve ilgi göstermeye başladılar. Ayrıca ilkim, gıda, ekonomi, enerji, hayvan refahı ve bio-çeşitlilik konularında süregelen krizlerin birbirleriye bağlantısının, çözümleri için ise bu konuların bir bütün içerisinde ele alınması gerektiğinin ısrarla altını çizmeye devam ediyoruz. Ekonomik gelişmenin bu problemlerin çözümü değil sebebi olduğu konusundaki ısrarlarımız giderek daha fazla kişi tarafından beimseniyor. Bu “itici güç” rolümüzü devam ettirmeye ve politik ve toplumsal tartışmayı canlı tutmaya kararlıyız.

Politik araçlar

Milletvekillerinin hizmetinde olan politik araçlardan bolca yararlanıyoruz. Kanun teklifleri hazırlıyor, tartışmalar başlatıyor ve yasa tasarıları için oy kullanıyoruz. İlgili bakanın yanıt vermekle yükümlü olduğu soru önergeleri veriyoruz. Bu yolla aksi takdirde gündeme alınmayacak konulara ilgi çekip bakanın konu hakkında açıklama yapmasını sağlamış oluyoruz. Ayrıca uyuşturmadan geleneksel yöntemlerle kurban kesilmesi ve hobi olarak avlanma konularında da açılım getiriyoruz.

Eylem partisi

Politika dışında da aktifiz. Mesela mega ahırlara, doğanın parça parça satılmasına, TTPI ve CATE gibi uluslararsı ticaret anlaşmalarına karşı ve daha sıkı iklim politikaları için eylemler düzenliyoruz. Bilimsel konularla ilgilenen kolumuz NGPF ile birlikte kitaplar bastırıyor, One Single Planet, Méér!, Meat the Truth ve #Powerplant gibi filmler çekiyoruz. Ayrıca uluslararası alanda Animal Politics Foundation (Hayvan Politikaları Vakfı) sayesinde dğier ülkelerdeki hayvan hakları partilerine destek veriyoruz.

Gençlik Kolu

2006 yılında partinin gençlik kolu PINK! kuruldu. Gençlik kolu eylemler, organizasyonlar yaparak, eğitim materyalleri hazırlayıp makaleler yazarak ve yeni nesil politik aktivistlerini eğiterek daha iyi bir dünya ve gelecek için çabalıyor.