Aktif üyelik


Sende dünyayı hayvanlar için daha yaşanılır hale getirebilirsin

Aktif üyelik

1. Siyasetçileri bu konuda düşünmeleri için ikna et

Siyasi partiler genellikle insan merkezli düşünürler. Hayvanların çıkarları neredeyse hiç göz önünde bulundurulmaktadır. Bu yüzden birçok ülkede hayvan hakları ile ilgili yaptırımgücü olan yasalar yoktur. Hayvanlar kısaca siyasi alanda tartışma konusu değildir. Politikacılar her iki konuda hiçbir görüş bildirmektir ve nadiren gazeteciler ya da diğer politikacılar soru sordukları takdirde göruş bildirmektedirler. Ne kadar çok seçmen hayvan refahı konusunda siyasi görüşe ilgi gösterirse, o kadar çok şiyasetçi bu konuda tavır almak zorunda kalacaktır.

Bu şekilde, siyasileri hayvan refahı konusunda konuşmaları için teşvik edebilirsin:

  • Tüm siyasi partilerin hayvan refahı ile ilgili konuları (eksikliği) seçim programlarından itinalı bir şekilde okuyabilir, ve bu konudaki bulgularını ulaşabileceğin kadar kişiye ulaşıp paylaşabilirsin;
  • Politikacılarla (yerel) irtibata geçip onların hayvanlar refahı hakkındaki tavırlarını sorabilirsin;
  • Siyasi tartışmaları takıp edin ve hayvan refahı konusu konuşulduğunda yada dile getirilmediğinide dikkatleri çekin. Doğrudan yada dolaylı olarak bu konuyla ilgili görevli politikacılarla gerek mektupla yada gazetelere fikir yazıları göndererek, eylemler organize ederek (örneğin mediagenic bir protesti veya e-posta eylemi) irtibata geçin.

Siyasilerin, seçmenlerin hayvanlar refahı konusunu önemsediklerinin farkında olması önemli bir konudur. Nitekim, hiçbir politikacı açikça hayavan refahı alanında ilgilenmediğini açıkça itiraf edemeyecektir! Onun sözlerini tutacak yada tutmayacak olması ayrı bir konudur. Ancak bir başlangıç yapmak ve siyasilerin hayvan refahı alanında net bir tavır sergilemelerini sağlamak için önemlidir.Bunu defalarca yapıp, tavrını sorabilir ve hayvan refahı alanında sosyal tartışmayı teşvik edebilirsin.

2. Oyunuzu hayvan dostu politikacılar ya da partilere verin

Şayet hayvanlar için bir parti kurulmuşsa oyunuzu onlara verin. Hayvanları Koruma Partisi sadece tek bir sandalyeye sahip olsa dahi, etkisi tahmin edebileceğinizden fazladır. Hollanda’da fark ettik ki, bizim sadece seçimlere katılmamız bile, diğer partiler hayvanlar için bir partiye ihtiyaç olmadığını ve kendilerinin de hayvan ve çevre dostu olduklarını gösterme çabası içerisine girmelerine sebep olmuştur. Nihayetinde iki sandalye alabildik ve geleneksel partiler herzamankinden daha fazla hayvanlar, doğa ve çevre ile ilgili konulara ilgi göstermeye başlamışlardır. Daha önceleri Millet Meclisinde hiç tartışılmayan konular, siyasi gündemde yerini almıştır.

Ülkenizde hayvanlar için bir parti yoksa, o zaman en hayvan dostu politikacılar ya da partileri bulun. Bir partinin diğer bir siyasi partiye göre daha hayvan dostu profile sahiptir, ama aynı zamanda fazla hayvandostu olmayan bir parti içerisinde gerçek bir hayvan hakları koruyucusu olan birisinede rastlamak mümkündür. Hayvan refahı konusunda hangi politikacının yada partinin çok net tavır aldığını araştırın ve seçimler esnasında onlara oyunuzu verin.

3. Siyasi partilerin nasıl oy kullandıklarını kontrol edin: vaatlerine sadıklar mı?

Hayvansever vaatlerde bulunmak önemli, fakat bu vaatleri yerine getirmek daha da önemli. Hayvan refahı hakkındaki seçim vaatlerinin yerine getirilmemeleri durumunda sessiz kalınmamalı. Hayvanları Koruma Partisi Hollanda’da diğer siyasi partiler ve hükümetle hayvan refahına ilişkin vermiş oldukları sözler nedeniyle yüzleşmeye devam ediyor.

Hayvan refahı konusunda tüm siyasi partilerin oylama davranışını ortaya koyan bir web sitesi kurduk. Kurduğumuz bu site hayvan refahı ile ilgili yapılan önergelerin partiler tarafından desteklenip desteklenmediğini izler. Bu şekilde, hayvan refahı ile ilgilenen herhangi bir seçmen, çeşitli partilerin nasıl oy verdiklerini görebilir. Web sitemizi (Hollandaca) görmek için buraya tıklayınız.

4. Hayvanları Koruma Partisi Kurmak

Bizler Hayvanları Koruma Partisi’ni kurarken, insanlar bir partinin, mevcut hayvan refahı örgütlerinin çalışmalarına nasıl bir katkı sunacağını merak ettiler. Bu cevap aslında çok basit. Parlamentonun seçilmiş üyeleri olarak, siyasi tartışmalar ve gündemler üzerinde doğrudan etkimiz vardır. Sivil toplum örgütlerinin politikacıları etkilemeleri lobi ile sınırlıdır. Bu tür örgütlerin önemli olmadığı anlamına gelmez, tam tersi çok önemliler. Hollanda’daki durum hayvan refahı konularında, bir partinin bu konuları direk politik gündeme almak için gerekli olduğunu kanıtlamıştır.

Yeni bir partinin parlamentoya girebilme potansiyeli her ülkeye göre değişir. Ama biz imkansızlıklar üzerinden değil, olasılıklar üzerinden düşünmenin önemli olduğuna inanmaktayız. Tarihte özgürleşme hareketlerinin de benzer süreçler geçirdiğini görebiliriz. Yani kölelik, çocuk işçiliği ve kadınların ikincil bir konumdan kaldırılması için mücadele veren hareketlerde bu süreci yaşadı. Ve böylece hayvan hakları için mücadele eden siyasi hareketlerde bu surece ortak olacaktır. Yani vazgeçmek yok!

Bizler Hayvanlara saygılı davranılmasını sağlamak için çaba gösteren, bu yönde büyüyen küresel hareketin bir parçasıyız. Bu hareket aşırı tüketim, bencillik, materyalizm ve zulme karşı doğal bir tepkidir. Bu büyüyen hayvan refahı hareketinin olumlu politik tepkiler alması hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle, hem ulusal hem de uluslar arası siyasi arenada hayvanların saygılı muamele görmelerini sağlamak amacıyla, hayvanlar için mümkün olduğunca çok sayıda parti kurulmalıdır.

5. Hollanda’da Hayvanları Koruma Partisini destekleyin

Yabancı gazeteciler ve uluslararası kamuoyu partimizin çalışmalarını ve gidişatını sürekli merak ediyorlar. Bu durumdan çok memnunuz çünkü daha fazla kişi daha fazla destek demek. Güçlü ve başarılı bir Hollandalı Hayvanları Koruma Partisi Hollanda içindeki ve dışındaki hayvanlar için önemlidir. Başkalarına iyi bir örnek olur. Ulusal mecliste hayvan hakları için temsilcileri olan dünyadaki ilk partiyiz. Bu dünyada ve diğer ülkelerde Hayvanları Koruma Partilerini kurmak isteyenlere ve hayvan koruma politikacılarına gönderilen önemli bir sinyaldir.

Düzenli olarak ders vermek ve kardeş partilerin kurulmasına yardımcı olmak için yurtdışına seyahatlerimiz oluyor. Birlikte hayvan hakları konularını dünya çapında politik ve parlamento gündemlerine koymak için tarihi bir fırsatımız var. Diğer ülkelerdeki hayvan hakları koruyucularının manevi desteğinin yanı sıra, maddi desteğe de ihtiyacımız var. Amacımız sadece Hollanda’da Hayvanları Koruma Partisi olmak değil, dünyanın herhangi bir yerinde hayvanlara adalet sağlamak için mücadele edenlere ilham kaynağı olmak istiyoruz.

Mesajımızı yaymak için bizlere yardımcı olun! Bağış yaparak Hayvanları Koruma Partisini destekleyebilirsiniz.