Aktiviraj se


I vi možete učiniti svijet boljim mjestom za životinje

Aktiviraj se

1. Prisilite političare da zauzmu stav

Političke stranke se obično samo bave ljudskim interesima. Rijetko se gleda na interese životinja. To je razlog zašto u mnogim zemljama jedva postoji ikakvo zakonodavstvo s obzirom na prava životinja. Životinje jednostavno nisu predmet političke rasprave. Političari uopšte ne izražavaju mišljenje o tom pitanju, a oni su rijetko suočeni sa novinarima ili kolegama koji postavljaju pitanja koja se odnose na dobrobit životinja. Što više birača pokaže interes za političke stavove o dobrobiti životinja, što više će političari o tome morati zauzeti stav.

Na ovaj način, možete potaknuti političare da se izjasne o pitanjima dobrobiti životinja:

  • Pažljivo pročitajte izborne programe svih političkih stranaka obraćajući pažnju na (nedostatak) pitanja koja se odnose na dobrobit životinja, i podijeliti svoje rezultate sa što više ljudi;
  • kontaktiraj (lokalne) političare da ih pitate o njihovim stavovima o pitanjima dobrobiti životinja;
  • Slijedite političke rasprave i upozoriti na (nedostatak) pitanja koja se tiču dobrobiti životinja. Izravno ili neizravno pozovite političare da takvim pitanjima obrate pažnju. Možete ih kontaktirati izravno ili preko njihovih stranačkih organizacija, pismom ili člankovima u novinama, a možete i pokušati zainteresovati novinare za pitanja koje ste istaknuli, organizirati demonstracije (na primjer, medijagenične prosvjede ili akcije preko e-mail), i tako dalje.

Bitno je da političari postanu svjesni činjenice da je dobrobit životinja važno pitanje za birače. Doista, ni jedan političar neće otvoreno priznati da nije zainteresiran za dobrobit životinja! Dali će on/ona ispuniti svoja obećanja je druga stvar, ali važno je da se napravi početak i da se političari prisile da formulišu jasne stavove o pitanjima dobrobiti životinja. To možete ostvariti ako konstantno političare pitate da se izjasne i ako stalno potičete društvenu raspravu o dobrobiti životinja.

2. Glasajte za političara ili stranke koje se brinu o životinjama

Ako u vašoj zemlji već postoji stranka za životinje, onda glasajte za nju. Čak i ako ta stranka za životinje ima samo jednu sjedište, njen utjecaj je veći nego što bi se moglo očekivati. U Nizozemskoj smo primijetili da već samim sudjelovanjem stranke za životinje na izborima, ostale stranke imaju osjećaj da moraju dokazati da stranka za životinje nije potrebna i da su oni sami vrlo dobri za životinje i okoliš. A kada smo bili zauzeli dva sjedišta u parlamentu, tradicionalne stranke su obratile mnogo više pozornosti na pitanja vezana za životinje, prirodu i okoliš, nego ikad prije. Pitanja o kojima se nikada ranije nije raspravljalo u Saboru, sada se nalaze na političkom dnevnom redu.

Ako u vašoj zemlji ne postoji stranka za životinje, saznajte koji političari ili stranke se najviše brinu o životinjama. Jedna stranka će se više brinuti o životinjama nego druga, ali također može biti da se pravi zaštitnik životinja nalazi kod stranke koja je manje dobra za životinje. Saznajte koji političari i stranke imaju jasan stav o dobrobiti životinja i dajte im svoj glas tijekom izbora.

3. Provjeri kako političke stranke glasuju: održavaju li svoja obećanja?

Obećati animal-friendly politku je je jedna stvar, ali da je političari i provode – o tome se zapravo sve radi. Ne ispunjavanje izbornih obećanja o dobrobiti životinja nije nešto što bi trebalo proći neprimjetno. U Nizozemskoj se Stranka za životinje neprestano suočava s obećanjima o dobrobiti životinja drugih političkih stranaka i vlade.

Postavili smo posebnu web stranicu kako bismo pružili pregled svih političkih stranaka i njihovog stava prema dobrobiti životinja. Stranica prati kako stranke glasuju o svakoj odluci vezanoj za dobrobit životinja u parlamentu. Ovim putem svaki glasač koji se zanima za dobrobit životinja može vidjeti kako je koja stranka glasala. Klikni ovdje ako želiš vidjeti ovu stranicu (na nizozemskom jeziku).

4. Formiranje stranke za životinje

Kada smo osnovali Stranku za životinje, bilo je ljudi koji su se pitali kako stranka za životinje može pridonijeti postojećim organizacijama posvećenim dobrobiti životinja. Odgovor je jednostavan. Kao izabrani članovi parlamenta imamo izravan utjecaj na političke debate i dnevne redove. Za razliku od ne-politčkih organizacija koje su ograničene na lobiranje kako bi utjecale na političke stranke. To ne znači da ove organizacije nisu bitne, već sasvim suprotno. No, nizozemski je slučaj dokazao da je politička stranka za životinje u parlamentu ključna za uvrštavanje dobrobiti životinja na politički dnevni red.

Mogućnosti nove stranke da uđe u parlament razlikuju se od države do države. Mi mislimo da je bitno razmišljati u okvirima mogućnosti, a ne nemogućnosti. Povijest je pokazala da pokreti emancipacije prolaze slične procese. Počinju mali, vode ih male grupe ljudi koji plivaju kontra društvenoj struji, te su često ismijavani. Tako su izgledali prvi pokreti koji su se borili za ukidanje ropstva, dječjeg rada i drugorazrednog položaja žena. Tako će izgledati i politički emancipacijski pokret koji se bori za životinjska prava. Tako da, nemojte biti obeshrabreni!

Mi smo dio rastućeg svjetskog pokreta koji stremi k tome da se prema životinjama odnosi s poštovanjem. Ovo je pokret koji je nastao kao odgovor na period ispunjen egoizmom, materijalizmom i okrutnošću. Od iznimne je važnosti da ovaj rastući pokret za dobrobit životinja stekne što više političkog utjecaja. Zato je bitno da se osnuje što više stranaka kako bi promovirali respektabilno postupanje prema životinjama u nacionalnoj i internacionalnoj areni.

5. Podrži Stranku za životinje u Nizozemskoj

Strani novinari i internacionalna publika i dalje znatiželjno promatraju našu stranku. Nama je to vrlo drago, jer što nas više ljudi podrži to bolje. Snažna i uspješna nizozemska stranka za životinje bitna je za životinje unutar i izvan Nizozemske. Služi kako dobar primjer drugima.

Redovito putujemo u druge zemlje kako bi održali predavanja i pomogli drugima da osnuju sestrinske stranke. Zajedno imamo povijesnu priliku da pitanja dobrobiti životinja postavimo na političke i parlamentarne dnevne redove diljem svijeta. Ne želimo biti samo nizozemska Stranka za životinje, želimo biti izvor nadahnuća svima koji se zalažu za prava životinja u svakom kutku svijeta.

Pomogni nam da širimo našu poruku! Možeš podržati Stranku za životinje svojim donacijama.