Doe mee


Ook jij kan bijdragen aan een diervriendelijkere wereld

Doe mee

1. Dwing politici een standpunt in te nemen

Politieke partijen houden zich doorgaans uitsluitend bezig met menselijke belangen. Naar de belangen van dieren wordt nauwelijks omgekeken. Daarom is er in veel landen nauwelijks of geen wetgeving inzake dierenrechten. Dierenwelzijn is nu eenmaal geen onderwerp van politiek debat. Politici onthouden zich veelal van een standpunt over dit onderwerp en worden bovendien zelden benaderd door journalisten of collega-politici met vragen over dierenwelzijn. Hoe meer kiezers belangstelling tonen voor politieke standpunten over dierenwelzijn, hoe meer politici een standpunt zullen moeten innemen.

Zo kun je politici stimuleren zich uit te spreken over dierenwelzijnskwesties:

  • Lees de verkiezingsprogramma’s van alle politieke partijen met betrekking tot (het gebrek aan) plannen op het gebied van dierenwelzijn zorgvuldig, en deel je bevindingen met zo veel mogelijk mensen;
  • Vraag (lokale) politici naar hun standpunt ten aanzien van dierenwelzijn;
  • Volg de politieke discussies en vraag aandacht voor dierenwelzijnskwesties. Roep politici op om in actie te komen. Je kunt direct contact met ze opnemen of indirect via hun partijorganisatie, middels een brief of door een opiniestuk op te sturen naar de krant, journalisten enthousiast te maken voor het onderwerp, een demonstratie te organiseren (bijvoorbeeld een mediageniek protest of mailactie) enzovoorts.

Het is belangrijk dat politici zich bewust worden van het feit dat kiezers dierenwelzijn belangrijk vinden. Er is namelijk geen enkele politicus die openlijk zal toegeven niet geïnteresseerd te zijn in het welzijn van dieren! Of hij zich vervolgens aan zijn beloftes houdt is een andere zaak, maar het is belangrijk om een begin te maken en politici te dwingen duidelijk stelling te nemen ten aanzien van dierenwelzijn. Dit kun je doen door politici regelmatig naar hun standpunt te vragen, en het maatschappelijk debat over dierenwelzijn op gang te brengen.

2. Stem op een diervriendelijke politicus of partij

Als er een Partij voor de Dieren bestaat in jouw land, stem daar dan op. Al heeft deze partij slechts één zetel, ze heeft meer invloed dan je zou verwachten. In Nederland merkten we tijdens de verkiezingen al dat andere partijen het gevoel kregen te moeten bewijzen dat een Partij voor de Dieren overbodig was, omdat ze zelf al zeer dier- en milieuvriendelijk waren. En toen we eenmaal twee zetels hadden, werd er door de traditionele partijen veel meer aandacht besteed aan dier-, natuur- en milieugerelateerde kwesties. Thema’s die voorheen nooit besproken werden in het parlement kregen nu een plaats op de politieke agenda.

Als er in jouw land geen Partij voor de Dieren bestaat, ga dan na welke partij of politicus het diervriendelijkst is. De ene partij zal diervriendelijker zijn dan de andere, maar het kan ook zo zijn dat een echte dierenbeschermer lid is van een minder diervriendelijke partij. Onderzoek welke politici en partijen een duidelijk standpunt innemen ten aanzien van dierenwelzijn en stem op hen tijdens de verkiezingen.

3. Controleer hoe politieke partijen stemmen: houden zij zich aan hun beloften?

Diervriendelijke beloften doen is één ding, maar ervoor zorgen dat politici zich eraan houden is uiteindelijk waar het om gaat. Het breken van verkiezingsbeloften over dierenwelzijn mag niet onopgemerkt blijven. In Nederland confronteert de Partij voor de Dieren de andere politieke partijen én de regering continu met de beloften die zij hebben gedaan voor wat betreft dierenwelzijn.

We hebben een speciale website opgezet, die overzicht geeft van het stemgedrag van alle politieke partijen als het gaat om dierenwelzijn. De site houdt bij hoe de partijen binnen het parlement stemmen op een voorstel dat te maken heeft met dierenwelzijn. Op deze manier kan iedere stemmer die geïnteresseerd is in dierenwelzijn, zien hoe de verschillende partijen hebben gestemd. Klik hier om de (Nederlandstalige) website te bekijken.

4. Een partij voor de dieren oprichten

Toen wij de Partij voor de Dieren oprichtten, vroegen mensen zich af wat een dierenwelzijnspartij zou kunnen toevoegen aan het werk van bestaande dierenwelzijnsorganisaties. Dat antwoord is eenvoudig. Als gekozen parlementsleden hebben wij direct invloed op politieke debatten en agenda’s. Niet-gouvernementele organisaties zijn daarentegen beperkt tot lobbyen om politici te beïnvloeden. Dit betekent niet dat deze organisaties niet belangrijk zijn, integendeel. De Nederlandse situatie heeft echter bewezen dat het hebben van een dierenwelzijnspartij essentieel is om dierenwelzijnszaken echt op de politieke agenda te krijgen.

De mogelijkheden voor een nieuwe partij om tot het parlement toe te treden, verschillen per land. Maar wij zijn van mening dat het belangrijk is om in termen van mogelijkheden te denken en niet in termen van onmogelijkheden. De geschiedenis heeft uitgewezen dat emancipatiebewegingen vergelijkbare processen hebben doorgemaakt. Ze beginnen klein, worden geleid door een klein groepje mensen dat tegen de sociale stroom in zwemt en dat met regelmaat belachelijk wordt gemaakt. Zo is het ook gegaan met de bewegingen die streden voor de afschaffing van de slavernij, kinderarbeid en de tweederangs positie van de vrouw. En zo zal het ook gaan met de politieke emancipatiebeweging die vecht voor de rechten van het dier. Dus geef de moed niet op!

We maken deel uit van een groeiende, wereldwijde beweging, die ernaar streeft dat dieren met respect worden behandeld. Deze beweging is natuurlijk een reactie op een periode van overconsumptie, egoïsme, materialisme en wreedheid. Het is van levensbelang dat deze groeiende dierenwelzijnsbeweging zo veel mogelijk politieke invloed krijgt. Daarom moeten er zoveel mogelijk partijen voor de dieren worden opgericht, om de respectvolle behandeling van dieren in zowel de nationale als de internationale politieke arena te bewerkstelligen.

5. Steun de Partij voor de Dieren in Nederland

Buitenlandse journalisten en het internationale publiek zijn blijvend nieuwsgierig naar het reilen en zeilen van onze partij. We zijn hier blij mee, want hoe meer mensen ons steunen hoe beter. Een sterke en succesvolle Nederlandse partij voor de dieren is belangrijk voor dieren in en buiten Nederland. Het is een goed voorbeeld voor anderen.

Wij zijn de allereerste partij ter wereld die een standpunt voor dierenrechten in een nationaal parlement heeft ingenomen. Dit is een belangrijk signaal naar politici in de hele wereld en naar dierenbeschermers in andere landen die een eigen partij voor de dieren willen oprichten.

We reizen regelmatig naar het buitenland om lezingen te geven en te helpen met het oprichten van zusterpartijen. Samen hebben we de historische kans om het onderwerp dierenrechten overal ter wereld op politieke en parlementaire agenda’s te zetten. Naast de morele steun van dierenbeschermers in andere landen hebben we ook financiële steun nodig. We willen niet alleen de Nederlandse Partij voor de Dieren zijn, maar het liefst ook een bron van inspiratie voor anderen om recht te doen aan dieren die zich waar dan ook ter wereld bevinden.

Help ons onze boodschap te verspreiden! U kunt de Partij voor de Dieren steunen met een donatie.

Doneer aan de Partij voor de Dieren in Nederland.