Hayvan hakları


Hayvanlar, insan eğlencesi için bir ürün ya da araç, alet, oyuncak ya da aksesuar değil canlıdırlar. Hayvanlar iyi korunmayı hak ediyor. Haklarını tanımak, kendi doğasına ve ihtiyaçlarına saygı duymakla başlar. Bu hayvanların kullanılabileceği amaçlara sınırlar koyar.

Hayvanların herhangi bir amaç için kullanılabileceği otomatikliğinden kurtulmak istiyoruz. Eğlence, spor, reklam ve moda hayvanları kullanmak, yaralamak veya öldürmek için iyi bir neden değildir.

Birçok hayvanın refahı, ıslahı, ticareti veya öldürülmesi yoluyla tehlikeye girer. İnsanların hayvanlara kötü muamele ettiği veya hayvanları ihmal ettiği her yerde ciddi harekete geçilmesi gerekir.

Bağlantı

Olumlu Değişimi Hızlandırmak! Dünya Hayvan Poli­ti­kaları Konfe­ransına Davet

Bu senenin Dünya Hayvan Politikaları Konferansı ‘Siyasi Eylemi bir Üst Seviyeye Taşımak’ tamamen siyasi eylemcilik ve iklim, doğa, hayvanlar ve insanlar için olumlu değişimi hızlandırmak üzerine. Brüksel’de 10-11 Aralık’ta gerçekleşecek konferansta Ortadoğu, Kuzey Afrika, AB, Birleşik Krallık, Balkanlar ve Ukrayna’dan uzmanlar, politikacılar, eylemciler ve sivil toplum örgütleri olumlu değişimi ya...

Haberler