Sosyal konular


Dünya herkesin ihtiyaçları için yeterli, ancak herkesin açgözlülüğü için yeterli değil. İnsanlara ve hayvanlara hizmet eden bir hükümet istiyoruz. Şefkat ve sürdürülebilirlik yol gösterici ilkeler olmalıdır. Fakirlere ve açlık ve şiddet mağdurlarına yardım etmek bir medeniyet meselesidir. İnsan hakları saygı duyulması gereken bir haktır. Vatandaşın sesinin duyulduğu, hayvan haklarının elbette olduğu ve en güçlülerin değil, en zayıfların yasalarının uygulandığı şeffaf bir demokrasi istiyoruz.

Savunduğumuz toplum, kısa vadede sürdürülebilirliği ve merhameti ekonomik kazanımın üstünde koyan bir toplumdur. Sakinlerinin özgürlüğüne ve mahremiyetine saygı gösteren ve vatandaşlara karar vermede bankalar, çokuluslu şirketler ve lobicilerden daha büyük bir rol verir. Hem insanlara hem de hayvanlara iyi ve kaliteli bir hayat yaşama fırsatı veren hükümetlerden istiyoruz.

Bağlantı

Esther’in Bloğu: İnsan ve hayvan sağlığını olabil­diğince korumak

Bu yaz çok şey oldu. Öncelikle Beyrut'taki korkunç patlamada yaşamlarını yitirenlere Hayvanları Koruma Partisi adına başsağlığı diliyorum. Zaten hep mücadele eden bir ülkede birçok insan ve hayvan hayati yok edildi. Son yıllarda, insanların, hayvanların, doğanın ve çevrenin korunmasının merkezi olduğu bir toplum yaratmak adına canla başla mücadele eden birçok Lübnanlı insan tanıdık. Bun nedenle ul...

Haberler