Sosyal konular


Dünya herkesin ihtiyaçları için yeterli, ancak herkesin açgözlülüğü için yeterli değil. İnsanlara ve hayvanlara hizmet eden bir hükümet istiyoruz. Şefkat ve sürdürülebilirlik yol gösterici ilkeler olmalıdır. Fakirlere ve açlık ve şiddet mağdurlarına yardım etmek bir medeniyet meselesidir. İnsan hakları saygı duyulması gereken bir haktır. Vatandaşın sesinin duyulduğu, hayvan haklarının elbette olduğu ve en güçlülerin değil, en zayıfların yasalarının uygulandığı şeffaf bir demokrasi istiyoruz.

Savunduğumuz toplum, kısa vadede sürdürülebilirliği ve merhameti ekonomik kazanımın üstünde koyan bir toplumdur. Sakinlerinin özgürlüğüne ve mahremiyetine saygı gösteren ve vatandaşlara karar vermede bankalar, çokuluslu şirketler ve lobicilerden daha büyük bir rol verir. Hem insanlara hem de hayvanlara iyi ve kaliteli bir hayat yaşama fırsatı veren hükümetlerden istiyoruz.

Bağlantı

Hollanda ve Porte­kiz’li hayvan hakları koruyucusu örgütler, ekolojik kriz konusunda dünyayı harekete geçirmek amacıyla konferans düzen­liyor

Hollanda Hayvanları Koruma Partisi (PvdD) Portekiz’li kardeş partisi İnsan- Hayvan- Doğa (PAN) ile birlikte Porto’da gelecek hafta sonu “Ekolojik Kriz: Düzeni Değiştir” konulu uluslararası bir konferans düzenliyor. Konferansın ana teması biyolojik çeşitlilik krizi ve çözüm yolları olacak. 14 kardeş parti, 33 STK ve 25 ülkeden profesyonellerin katılacağı konferansta PAN ve PvdD’nin ortak amacı ekos...