Biyoçeşit­lilik


Bitki, hayvan ve ekosistem çeşitliliği ile doğa en değerli seydir; Biyoçeşitlilik oksijen, temiz su, istikrarlı bir iklim ve verimli topraklar sağlar ve böylece yaşamın temelini oluşturur. Şimdi ve gelecekte yaşanabilir bir dünya sağlamak bizim görevimizdir.

Dünya çapında biyoçeşitlilik krizde: her gün bitki ve hayvan türleri yok oluyor ve ekosistemler giderek dengesizleşiyor. Batılı hükümetler, dünyanın herhangi bir yerindeki doğal kaynakların azalmasında önemli bir rol oynamaktadır. Büyük ölçekli soya, odun ve palmiye yağı ithalatı doğrudan tropik yağmur ormanları ve ilkel ormanların pahasına yapılırken, Avrupa balıkçı filosunun aşırı avlanması dünyadaki denizleri ve okyanusları ciddi şekilde etkiliyor.

Çoğu ekosistemi o kadar zarar görmüş ve parçalanmış ki artık eski değerdeki hizmetlerini sağlayamıyorlar. Diğer şeylerin yanı sıra, bu saldırı gıda güvenliğini tehdit ediyor ve vatandaşları muazzam sosyal ve ekonomik kayıplarla sarsıyor. Daha fazla doğa istiyoruz ve hükümetlerimizin doğa yıkımında ki paylarını durdurmaları gerektiğine inanıyoruz. Hükümetlerin biyoçeşitlilik kriziyle mücadelede önderlik etmelerini istiyoruz.

Değişmeyen politika ile küresel biyoçeşitlilik daha da azalacak. Hayvansal ürünlerin tüketimini azaltmak, bunu önlemek için en önemli ve verimli önlemdir. Ayrıca, tüm politikaların doğa ve biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkileri açısından değerlendirilmesini istiyoruz. Doğa alanlarının restorasyonu ve korunması dünya çapında aktif olarak desteklenmelidir.

Bağlantı

Hollanda Hayvanları Koruma Partisi, herkesi Güney Amerika ile imza­lanması planlanan çiftçi, hayvan ve çevre çıkar­larına aykırı düşen serbest ticaret antlaş­masına karşı çıkmaya çağırıyor

Avrupa Birliği (AB) ve Güney Amerika arasında imzalanması planlananserbest ticaret antlaşmasına hız verilmiş gibi görünüyor. Bu “Mercosur paktı” olarak da adlandırılan antlaşmaya göre mesela AB Brezilya’dan çok ucuza et ithal edebilecek. Ancak bu, hayvanlar, çevre, doğa ve Avrupa’lı çiftçiler için felaket anlamına geliyor. Hollanda'da, Hollanda Hayvanları Koruma Partisi (PvdD) bu serbest ticaret a...

Haberler