Hayvanları Koruma Partisi: “Güçlen­di­rilmiş Avrupa Doğa Resto­rasyonu Yasası yaşamsal önem taşıyor”


6 Eylül 2023

Avrupa Parlamentosu’nun çoğunluğu dünyanın ilk kıta çaplı doğa restorasyon yasası olan Avrupa Doğa Restorasyonu Yasası’nı desteklemekte. Bu çok gerekli yasa ne yazık ki önemli derecede zayıflatıldı. Hayvanları Koruma Partisi Avrupa Parlamenteri Anja Hazekamp diyor ki: “Bu yasanın Avrupa’nın ciddi zarar görmüş doğasını gerçekten onarmak için yeteri kadar güçlü olup olmadığı, bundan sonra AB liderlerinin kararlığına bağlı olacak. Hayvanları Koruma Partisi bunun için elinden geleni yapacak. Güçlü bir Doğa Restorasyonu Yasası herkes için sağlıklı bir geleceği garanti altına alır.”

Avrupa’nın doğası iyi durumda değil. Her gün endişe verici haberler gündemde. Doğal bölgelerin %80’den çoğu kötü bir durumda. Arı ve kelebek gibi polen yayıcıların üçte biri yok olma eşiğinde. Toprak ve su kalitesi fazlasıyla düşük ve bu da yerli bitki ve hayvanları etkiliyor. Doğa fazlasıyla uzun bir süre boyunca, kısa vadeli ekonomik çıkarlara feda edildi.

Doğa ve biyoçeşitlilik kaybına son vermeye yönelik çeşitli sonuç vermeyen girişimden sonra Avrupa Komisyonu Haziran 2022’de bir AB Doğa Restorasyon Yasası teklifinde bulundu. Bu yasa bütün Avrupa ülkelerinde doğanın restorasyonunu zorunlu hale getiriyor. 2030’dan itibaren AB ülkelerinin bu bölgelerin %20’sinde doğanın restorasyonu için önlemler almaları gerekiyor. 2050’de zarar görmüş bölgelerin %90’unda doğa restorasyon önlemleri alınmalı. Doğa Restorasyon Yasası ayrıca 2030’dan itibaren şehirlerdeki doğayı da iyileştirmeyi öngörüyor.

Hayvanları Koruma Partisi’nin Avrupa parti grubu geçtiğimiz aylarda daha güçlü bir Doğa Restorasyon Yasası için 100’den fazla teklif sundu ve bu önemli plan ile ilgili 15 müzakere turuna katıldı. Örneğin partimiz doğanın restorasyonunun hızlandırılması ve bunun tamamlanması için 2050’ye kadar beklenmemesi için önerilerde bulundu. Avrupa Parlamenteri Hazekamp yasa hakkında yazdığı makalede şöyle diyor: “Avrupa Komisyonu’nun teklifi tam zamanında geliyor. Yaşanabilir bir geleceği güvenceye almak için çok az zaman kaldı. […] Hükûmetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC)’nin geçen sene uyardığı üzere çok geç olmadan iklim değişikliğinin sonuçları ile başa çıkabilmek için ekosistemlerin onarılmasına yönelik acil önlemlere ihtiyaç var.”

Hem insanlar, hem hayvanlar mahsüllerin döllenmesi için büyük ölçüde arılara bağımlıdır. Arılara çok ihtiyacımız var.

Muhalefet ve yanlış bilgiler

Avrupa Parlamentosu’nun en büyük parti grubu olan Hristiyan Demokratlar (Avrupa Halk Partisi, EPP) yasaya karşı, büyük ticari çıkarların da desteği ile, şiddetli bir kampanya yürüttü. Yasanın konut ve yol inşaatlarına ket vuracağını ve çiftçileri gereksiz yere engelleyeceğini savundular. Avrupa Komisyonu, yasanın doğa, yaşanılabilirlik, gıda kaynakları ve ekonomi için iyileşme sağlayacağını belirtelerek bu argümanları çürüttü. Komisyon’a göre ülkelerin yasa dolayısıyla doğaya yatırdığı her avronun 8 ila 38 avro getirisi olacak.

Daha güçlü bir yasa yaşamsal önem taşıyor

Sonuç olarak muhalefet sonucu belirlemedi ve yasa, kıl payına da olsa kabul edildi. 324 Avrupa Parlamenteri lehte, 312 aleyhte ve 12 çekimser oy verdi. Ne yazık ki Avrupa Parlamentosu yasanın kabul edilmesi için yasayı feci zayıflattı. Örneğin orijinal yasanın temel ayaklarından biri olan tarım arazilerindeki biyoçeşitliliğin iyileştirilmesi tamamen kaldırıldı. Bu Hayvanları Koruma Partisi’nin çok sorunlu bulduğu bir zayıflatma.

Zayıflatmalara rağmen Hayvanları Koruma Partisi bu son derece gerekli yasanın yürürlüğe konulması ve bütün AB üye ülkeleri tarafından uygulamaya alınmasından memnun. Yasanın ne kadar güçlü olduğu uygulamada belli olacak. 27 AB Bakanı ve Avrupa Parlamentosu arasındaki nihai müzakereler Doğa Restorasyonu Yasası’nın son halini belirleyecek. Hayvanları Koruma Partisi daha güçlü bir yasa için çalışmaya devam edecek. Çünkü bu gıda ve su güvenliğini garanti etmek ve sağlıklı bir geleceği güvenceye almak için gerekli.