Avrupa Parla­mentosu'nun dörtte biri, hayvan istismarı ihlal­lerine yönelik ortak soruşturma talebini imzaladı


26 Şubat 2020

Hollanda Hayvanları Koruma Partisi, Avrupa Parlamentosu'nda, hayvan istismarı ihlallerine ilişkin bir meclis danışma komitesi kurulması talebinde bulunmak için yeterli desteği topladı.

Avrupa Parlamenteri Anja Hazekamp Avrupa Parlamentosu'ndaki meslektaşlarıyla birlikte.

Avrupa Parlamentosunun dörtte birinden fazlası olan 183 Avrupa Parlamentosu Üyesi, Hayvanları Koruma Partisi'nin talebini desteklediler. Geçen hafta Hayvanları Koruma Partisi Milletvekili Anja Hazekamp, Avrupa Parlamentosu'ndaki tüm siyasi grupların da desteğiyle birlikte resmi olarak bu talebi sundu.

Anja Hazekamp hayvan nakliyeleri hakkında meclis soruşturması çağrısında bulunuyor. "Her gün yaklaşık 4 milyon hayvan Avrupa üzerinden taşınıyor. Bu taşıma sırasında çok şey yanlış gidiyor. Hayvanlar aşırı sıcaklıklara maruz kalıyorlar, taşıma çok uzun sürüyor ve su ve gıda tüm hayvanlara ulaştırılamıyor. Mevcut Avrupa hayvan nakil kuralları 15 yıldır varlığını sürdürmektedir, ancak hayvanlar hala uygun şekilde korunmamaktadır."

Avrupa soruşturma komisyonu, tanıkları ve uzmanları çağırma ve ulusal ve Avrupa kamu hizmetlerinden belge isteme yetkisine sahiptir. İşbirliğini reddeden AB ülkeleri bir ihlal prosedürü riski altındadırlar. Soruşturma komisyonları Brüksel'de pek yaygın değildir. "Birlik hukukunun uygulanmasında ihlal veya kötü yönetim durumunda" kullanılabilirler. Avrupa Parlamentosu soruşturma komisyonunu geçmişte Panama Belgeleri (2016), Dieselgate (2015) ve BSE krizine (1996) yönelik kullanmıştı.

Suistimaller
Hazekamp, istismarların açıklandığı sosyal kuruluşlardan gelen çeşitli raporlara işaret ediyor. Avrupa Parlamenteri 2018 yazında hayvan taşımacılığını kontrol etmek için Hırvatistan ve Slovenya'daki limanlara da gitmişti. "Hayvanlara davranış biçimleri iğrenç. Kuralların yapısal bir ihlali var" diyor Hazekamp.

Avrupa Parlamentosu'nun çoğunluğu, geçtiğimiz yıl, mevcut Parlamento döneminin başlangıcında, Hayvanları Koruma Partisinin Hayvan Nakil Komisyonunu kurma önerisine destek verdiklerini ifade etmişti. Yenilenen parlamento ve Başkanlar Konferansı olarak da bilinen grup başkanlarının çoğunluğu destek verirse, soruşturma komitesi hayata geçirilir.

Neyi temsil ediyoruz

Hayvan hakları