Partij voor de Dieren eist dat Europese Commissie met verbe­terde dieren­wel­zijns­wet­geving komt


11 oktober 2023

De Europese Commissie is van plan om grote delen van de Europese Green Deal te schrappen, dan wel op de lange baan te schuiven. De Green Deal moest de Europese Unie juist groener en diervriendelijker maken. Vooral de dieren dreigen het slachtoffer te worden als de Europese Commissie haar plannen afzwakt. Eerder aangekondigde verbeterde wetgeving, zoals een verbod op het opsluiten van landbouwdieren in kooien, strengere regels voor slachthuizen en betere omstandigheden voor dieren in de veehouderij, zijn verdwenen uit het werkprogramma van de Europese Commissie. Van de beloofde verbeteringsvoorstellen voor dieren, blijft enkel de herziening van de diertransportregels overeind. Dat blijkt uit antwoorden van Maroš Šefčovič, de opvolger van Frans Timmermans als chef van de Europese Green Deal.

Politieke uitruil

Europarlementariër voor de Partij voor de Dieren, Anja Hazekamp, licht toe: “De 8,4 miljard dieren in de Europese veehouderij zijn het slachtoffer van politieke uitruil. Beloofde plannen waar we samen met miljoenen burgers hard voor hebben geknokt, zoals het kooienverbod in de veehouderij, zijn zonder blikken of blozen van de agenda verdwenen. Dat is uitermate teleurstellend en schaadt ons vertrouwen in de Europese Commissie als geheel. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft duidelijk de hand gehad in het schrappen van een groot deel van de dierenwelzijnsplannen. Zij lijkt vooral bezig te zijn met profilering voor de Europese verkiezingen in 2024, in plaats van de grote problemen van vandaag de dag op te lossen.”

Behalve dierenwelzijnsplannen lijken ook andere Green Deal voorstellen op de lange baan geschoven, waaronder de herziening van de Europese chemicaliënwetgeving, voorstellen voor een duurzame voedselwet en betere en verplichte etikettering van ongezond voedsel. Voor deze voorstellen zijn de eerdere publicatiedata verdwenen. Ook de herziening van EU-regels tegen voedselverspilling, waaronder aanpassing van de houdbaarheidsvermelding op levensmiddelen, lijkt van de baan.

Benoeming Eurocommissaris Klimaat

Tegelijkertijd met het schrappen van deze Green Deal voorstellen werd in het Europees Parlement Wopke Hoekstra tot nieuwe Eurocommissaris voor Klimaat benoemd. Hoekstra, een Nederlandse christendemocraat die in het verleden voor het oliebedrijf Shell heeft gewerkt, is volgens de Partij voor de Dieren ongeschikt voor de functie. Europarlementariër Hazekamp wees in de hoorzitting met Hoekstra op het feit dat in Europa jaarlijks meer dan 8,4 miljard dieren worden geslacht voor voedselproductie. "Dat veroorzaakt niet alleen enorm veel dierenleed en natuurschade, maar ook gigantisch veel uitstoot van broeikasgassen en ontbossing. Erkent u dat we de productie en consumptie van vlees en zuivel moeten beperken om de klimaatdoelen in zicht te krijgen?" vroeg Hazekamp de beoogd Klimaatcommissaris. Een toezegging van Hoekstra over gericht beleid om de vee-industrie in te krimpen bleef echter uit. De Partij voor de Dieren stemde zowel tegen de benoeming van Hoekstra als Eurocommissaris voor Klimaat als tegen de benoeming van Šefčovič als nieuwe chef van de Green Deal. Hazekamp pleit voor kandidaten met een diepgroen hart die in het verleden hebben bewezen op te komen voor dieren, natuur, milieu en klimaat.

De Partij voor de Dieren zal er alles aan doen om de dierenwelzijnswetgeving terug op de agenda te zetten en om Europa echt groen en gezond te maken.