Partij voor de Dieren


Netherlands

Stranka za životinje (PvdD) je prva uspješna politička stranka na svijetu koja ne stavlja kratkoročne interese čovjeka na središte, nego na cijeli planet i sve njezine stanovnike. Dio smo globalnog i rastućeg pokreta koji je predan interesima životinja, prirode i okoliša u politici i javnoj upravi.

Povezano

Napredak zahval­jujući Stranci za životinje: Europski parlament prepo­znaje potrebu suprot­sta­vl­janju stočarskoj indu­striji u borbi protiv klimatske krize i biološke razno­li­kosti

Pozitivne vijesti iz EU-a nakon ljeta velikih požara i alarmantnih zaključaka IPCC-a u najnovijem izvješću o klimatskim promjenama. Prošlog je tjedna većina povjerenstva Europskog parlamenta za klimu i poljoprivredu prepoznala utjecaj našeg trenutnog prehrambenog sustava na klimu, zdravlje i prirodu te je glasovala za bitne reforme. Do otkrića koje je dugo tražila europarlamentarka Anja Hazekamp i...

Vijesti