Animal Protection Party of Canada


Canada

De Animal Protection Party uit Canada is een federaal geregistreerde Canadese politieke partij. Zij zet zich in voor het beschermen van alle dieren en het milieu, voornamelijk door middel van electorale politiek en wettelijke belangenbehartiging, maar ook door onderzoek, onderwijs en reddingsacties. Het “first past the post”-verkiezingssysteem van Canada levert enorme hindernissen op voor het verkiezen van een vertegenwoordiger van de Animal Protection Party voor het Lagerhuis van Canada. De partij heeft daarom als missie het belonen van politici die actief bezig zijn met het beschermen van dieren en het milieu en degenen die dat niet doen daarvoor verantwoordelijk te houden.