Animal Protection Party of Canada


Canada

De Animal Protection Party uit Canada is een federaal geregistreerde Canadese politieke partij. Zij zet zich in voor het beschermen van alle dieren en het milieu, voornamelijk door middel van electorale politiek en wettelijke belangenbehartiging, maar ook door onderzoek, onderwijs en reddingsacties. Het “first past the post”-verkiezingssysteem van Canada levert enorme hindernissen op voor het verkiezen van een vertegenwoordiger van de Animal Protection Party voor het Lagerhuis van Canada. De partij heeft daarom als missie het belonen van politici die actief bezig zijn met het beschermen van dieren en het milieu en degenen die dat niet doen daarvoor verantwoordelijk te houden.

Gerelateerd

Groeiende politieke “Partijen voor de Dieren” beïn­vloeden het politieke debat wereldwijd

Het afgelopen decennium is er een unieke internationale politieke beweging opgekomen. Over de hele wereld zijn politieke partijen voor dierenrechten, natuur en het milieu opgericht en verkozen. Met het verkondigen van een ecocentrisch en planeetbreed perspectief in de politieke arena streven deze partijen niet in de eerste plaats naar macht maar wel naar invloed. En met succes! Of het nu in parlem...

Nieuws