Animal Protection Party of Canada


Canada

Animal Protection Party of Canada federal olarak kayıtlı Kanada’lı bir siyasi partidir. Kendisini hayvanların ve çevrenin sadece seçim politikaları ve yasal savunuculuk yoluyla değil aynı zamanda araştırma, eğitim, kurtarma ve sahiplendirme yoluyla korunmasına adamıştır. Kanada’nın “oy çoğunluğu” seçim sistemi, partinin Kanada Avam Kamarası’na bir temsilci çıkartmasını neredeyse imkansız kılmaktadır. Bu yüzden partinin misyonu hayvanları ve çevreyi korumaya çalışan politikacıları ödüllendirmek ve bunu yapmayan politikacıları sorumlu tutmaktır.

Bağlantı

Giderek artan 'Hayvanları Koruma Partileri' dünya çapındaki siyasi tartış­maları etkiliyor

Geçtiğimiz on yıl, benzersiz bir uluslararası siyasi hareketin yükselişine tanık oldu. Dünyanın her yerinde hayvan hakları, doğa ve çevre için siyasi partiler kuruldu ve seçildi. Siyasi arenaya eko-merkezci ve küresel bir bakış açısı getiren bu partiler, ille de güç için değil, başarı bir şekilde etki kazanmayı hedefliyor! Kurulan bu hayvan hakları partileri, Parlamento içinden veya dışından olsun...

Haberler