Yeni Zelanda canlı hayvan ihracatını yasakladı! Dünya çapındaki hayvan koruma partileri AB’ye bunu örnek alma konusunda baskı yapıyor


21 Nisan 2021

Yeni Zelanda hükümeti geçtiğimiz hafta canlı hayvanların denizyoluyla ihracatını durdurduğunu açıkladı. Bu dünya çapındaki hayvan hakları örgütleri ve siyasi partileri tarafından alkışlanan tarihi bir karar oldu. Dünya hayvan koruma partileri şimdi bir ortak mektup aracılığıyla Avrupa Komisyonu’nu Yeni Zelanda’yı örnek almaya davet ediyor. Avrupa Parlamentosu vekili Anja Hazekamp birkaç yıldır bu yasağın AB tarafından yürürlüğe konulması konusunda yoğun bir kampanya yürütüyor. “Bu nakliyelerin hayvanlar için cehennemden farksız olduğu ve Avrupa yönetmeliklerine uymadığı konusunda ezici kanıtlar mevcut. Eğer bir şeyi kontrol edemiyorsanız, onu yasaklamanız gerekir.” diyor Hazekamp.

Geçtiğimiz Eylül ayında, Yeni Zelanda’dan kalkıp Doğu Çin Denizi’nde alabora olan canlı hayvan gemisindeki büyükbaş hayvanların maruz kaldığı şartlar hakkında Yeni Zelanda’da bir araştırma başlatıldı. Bütün hayvanlar (yaklaşık 6000 genç inek) ve 42 mürettebat öldü. Bunu takiben hükümet nakliyelerin ancak koşulların düzeltilmesi durumunda tekrar başlatılacağını belirterek, canlı hayvanların ihracatını geçici olarak yasakladı. İhracatçıların devam etme yönündeki yoğun lobisine rağmen hükümet, önce sektörü iki sene boyunca aşamalı olarak küçülterek, canlı hayvan ihracatını tamamen yasaklamayı planlıyor. “Gerçek şu ki hayvanlar bir kere Yeni Zelanda sularından çıktı mı, varacakları yere gelene kadarki refahlarını sağlama konusunda yapabileceklerimiz çok sınırlı.” diyen Yeni Zelanda Tarım Bakanı Damien O’Connor, “Kararımızın temelinde Yeni Zelanda’nın hayvan refahındaki yüksek standartları ve bu konudaki itibarını koruma arzusu yatıyor.” diye açıkladı.

Bu alanda yıllardır kampanya yürüten hayvan hakları örgütü SAFE’in Başkanı Debra Ashton haberi memnuniyetle karşıladı; ancak diğer ülkelerin de Yeni Zelanda’yı örnek almalarının çok önemli olduğunu vurguladı. Canlı hayvan ihracatçıları şimdiden hayvanları yüklemek için Avustralya, AB ülkeleri Romanya ve İspanya gibi alternatif ülkeler aramaya başladı bile. Fakat eski Yeni Zelanda Ana Endüstriler Bakanlığı Hayvan Refahı Başkanı, veteriner Dr. John Hellstrom’un dediği gibi: “Bu ticaretten yıllar önce vazgeçmemiz gerekiyordu. Artık miladı doldu.”

Avrupa neyi bekliyorsun?

Hollanda Hayvanları Koruma Partisi ve çeşitli ülkelerden kardeş partilerin zalim hayvan nakliyelerine karşı düzenlediği Avrupa Parlamentosu’ndaki protesto.

Hayvanları Koruma Partisi ve kardeş partileri de aynı fikirdeler ve AB’ye siyasi cesaret ve merhametini göstererek eyleme geçmesi konusunda baskılarını arttırıyorlar. Avrupa Parlamentosu’nun AB hayvan refahı standartları garanti edilemediği durumlarda, AB üyesi olmayan ülkelere taşıma sürelerini azaltma ve canlı hayvan taşımacılığını yasaklamayı onaylamasına rağmen, Avrupa Komisyonu harekete geçmedi. “Ama biz canlı hayvan taşımacılığının tamamen yasaklanması için baskı yapmaya devam edeceğiz. Hayvanlar yeterince bekledi. Artık harekete geçme zamanı.” diyor Avrupa Parlamentosu vekili Anja Hazekamp.

Hazekamp Avrupa Parlamentosu hayvan taşımacılığı araştırma komisyonu kurucusu ve başkan yardımcısı olarak, Avrupa yönetmeliklerinin ihlallerini ifşa etmek için Avrupa limanlarını dolaştı. Geçen sene Romanya gibi strüktürel olarak kuralları ihlal eden ülkelere karşı yaptırımlar uygulamak konusunda Avrupa Parlamentosu ve Komisyonu’na baskı yaptı. Bu ay başında, aylarca felaket koşullarda denizde mahsur kaldıktan sonra karaya oturan canlı hayvan gemisi Elbeik’in kurbanlarına olanları incelemek için İspanyol limanı Cartagena’daydı. Bunun yanında dünya çapında hayvan hakları partileri güçlerini birleştirerek, canlı hayvan taşımacığını yasaklamak ve sürdürülebilir bir gıda sistemine geçmek için bir çevrimiçi imza kampanyası düzenlediler.

Geçtiğimiz hafta Avrupa ve ötesindeki 18 hayvan hakları, doğa ve çevre partisi Avrupa Komiserleri Kyriakides ve Wojciechowski’ye ortak mektup göndererek, uzun yol taşımaları sırasında hayvanların etkili korumasını sağlamak ve AB üyesi olmayan ülkelere canlı hayvan ihracatını yasaklamak konusunda derhal adım atmaya çağırdılar: “Avrupa Komisyonu’ndan, hissedebilen varlıkların hayat ve ölümünü ilgilendiren durumlara uygun aciliyetle hareket etmesini istiyoruz. (...) Milyonlarca hayatın kaderi ellerinizde.”

Bu makale kısmen The Animal Readers metnine ve SAFE temsilcisi Debra Asthon’la olan röportaja dayanmaktadır.