Animal Protection Party of Canada


Canada

Animal Protection Party of Canada federal olarak kayıtlı Kanada’lı bir siyasi partidir. Kendisini hayvanların ve çevrenin sadece seçim politikaları ve yasal savunuculuk yoluyla değil aynı zamanda araştırma, eğitim, kurtarma ve sahiplendirme yoluyla korunmasına adamıştır. Kanada’nın “oy çoğunluğu” seçim sistemi, partinin Kanada Avam Kamarası’na bir temsilci çıkartmasını neredeyse imkansız kılmaktadır. Bu yüzden partinin misyonu hayvanları ve çevreyi korumaya çalışan politikacıları ödüllendirmek ve bunu yapmayan politikacıları sorumlu tutmaktır.