DierA­nimal


Belgium

İki resmi dili olan politik parti DierAnimal, 2018 senesinde kuruldu. Parti, Belçika anayasasına hayvan haklarını eklemyi ve yoğun hayvancılık uygulamalarına ve hayvanlar üzerinde yapılan deneylere son vermeyi amaçlamaktadır.

DierAnimal sağlıklı, sürdürülebilir, insan ve hayvan dostu tarım uygulamalarını savunmaktadır. Buna ek olarak DierAnimal’ın sınır ötesi amaçları da bulunmaktadır: ormanların sürdürülebilir olarak korunması, yönetilmesi ve dünya çapında ormanların yok edilmesinin durdurulması konularında aktif destek verilmesi için çaba göstermektedir.

Bağlantı

Yeni Zelanda canlı hayvan ihracatını yasakladı! Dünya çapındaki hayvan koruma partileri AB’ye bunu örnek alma konusunda baskı yapıyor

Yeni Zelanda hükümeti geçtiğimiz hafta canlı hayvanların denizyoluyla ihracatını durdurduğunu açıkladı. Bu dünya çapındaki hayvan hakları örgütleri ve siyasi partileri tarafından alkışlanan tarihi bir karar oldu. Dünya hayvan koruma partileri şimdi bir ortak mektup aracılığıyla Avrupa Komisyonu’nu Yeni Zelanda’yı örnek almaya davet ediyor. Avrupa Parlamentosu vekili Anja Hazekamp birkaç yıldır bu ...

Haberler