Dier­Animal


Belgium

İki resmi dili olan politik parti DierAnimal, 2018 senesinde kuruldu. Parti, Belçika anayasasına hayvan haklarını eklemyi ve yoğun hayvancılık uygulamalarına ve hayvanlar üzerinde yapılan deneylere son vermeyi amaçlamaktadır.

DierAnimal sağlıklı, sürdürülebilir, insan ve hayvan dostu tarım uygulamalarını savunmaktadır. Buna ek olarak DierAnimal’ın sınır ötesi amaçları da bulunmaktadır: ormanların sürdürülebilir olarak korunması, yönetilmesi ve dünya çapında ormanların yok edilmesinin durdurulması konularında aktif destek verilmesi için çaba göstermektedir.