Greek Party for the Animals


Greece

Yunan Hayvanları Koruma Partisi, doğanın yok edilmesi ve Yunanistan'da meydana gelen büyük çaplı ihmal, suistimal ve hayvan sömürüsünü politikaya taşımak amacıyla Şubat 2020'de kuruldu. Hayvan haklarını Yunanistan’da ve dünyanın geri kalanında siyasi arenaya taşımayı ve hayvan refahına aykırı, doğaya ve çevreye zarar veren eylem ve düzenlemelerle mücadele etmeyi amaç edinmişlerdir. .

Partinin ekibi, hayvan hakları ve hayvanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi için mücadele etmeye kararlı, hayvan hakları konusunda tutkulu insanlardan oluşmaktadır. Ele alacakları konular arasında başıboş köpekler ve kediler, ulaşım aracı olarak kullanılan eşekler, festivallerde kurban kesilen boğalar ve diğer evcilleştirilmiş hayvanlar ve anestezi verilmeden kesilen hayvanlar yer almaktadır. Ana amaç, insanları hayvanların duygusal durumları ve maruz kaldıkarı acı ve sıkıntılar konusunda duyarlı hale getirmektir. Parti ayrıca, insanları bitki temelli bir gıda sisteminin insan sağlığına ve çevreye faydaları konusunda eğiterek veganlığa geçişi teşvik etmeyi amaçlıyor.