EOP


Finland

Finlandiya Hayvan Hakları Partisi EOP, Finlandiya'yı hayvan haklarını kabul eden bir ülke ve toplum yapmaya çabalayan bir politik partidir. Ana amaçları:

  • Tür ayrımcılığına son vermek ve her tür için adalet
  • Hayvanların üretim aleti gibi kullanılmasına son vermek
    olarak sayılabilir

EOP hayvan haklarını siyasal tartışmaya ve karar alma mekanizmalarına dahil etmek amacıyla kurulmuştur.