Animal Party Cyprus


Cyprus

• APC, kendisini Kıbrıs'taki siyasi ortamda hayvanlar için ciddi bir siyasi parti olarak yerleştirmeyi başarıyor.
• APC, hayvan refahı mevzuatının uygulanmasını mümkün kılacak reformları hayata geçirmek için çalışıyor.
• APC seçmenlere ulaşmak için medya ile birlikte çalışıyor.
• APC, kedilere ve köpeklere odaklanan bir parti olmadığı, insanlar dahil tüm canlılar için çabaladığının mesajını vermeye çalışıyor.

Bağlantı

Avrupa Partileri Hayvan­ların Temsilini Savunarak Siyasal Sistemi Yeniden Şekil­len­di­riyor

Kendini hayvan haklarına adamış altı üye ülke siyasî partisi Haziran’da gerçekleşecek Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılmak için güçlerini birleştirdi. Seçime katılan Almanya, Hollanda, Portekiz, Fransa, Kıbrıs ve İspanya hayvan hakları partileri ‘Animal Politics EU (Hayvan Politikaları AB): Hayvanları Temsil Eden bir Avrupa Hareketi’ adı altında işbirliği yapıyorlar. Partiler, Avrupa Birliği’n...

Haberler