Animal Party Cyprus


Cyprus

• APC, kendisini Kıbrıs'taki siyasi ortamda hayvanlar için ciddi bir siyasi parti olarak yerleştirmeyi başarıyor.
• APC, hayvan refahı mevzuatının uygulanmasını mümkün kılacak reformları hayata geçirmek için çalışıyor.
• APC seçmenlere ulaşmak için medya ile birlikte çalışıyor.
• APC, kedilere ve köpeklere odaklanan bir parti olmadığı, insanlar dahil tüm canlılar için çabaladığının mesajını vermeye çalışıyor.