Το Κόμμα για τα Ζώα καλωσορίζει το Animal Justice Aotearoa New Zealand (Κόμμα για τη Δικαιοσύνη των Ζώων, Νέας Ζηλανδίας) ως αδελφικό κόμμα!


20 Μαρτίου 2024

Την περασμένη εβδομάδα, σας ενημερώσαμε για το νέο Ρουμανικό αδελφικό μας κόμμα, Partidul pentru Natura, Oameni si Animale (ΝΟΑ). Αυτή την εβδομάδα, έχουμε ακόμα μεγαλύτερο λόγο για γιορτή σε αυτό το τμήμα: Το Ολλανδικό Κόμμα για τα Ζώα αναγνώρισε, επίσημα, το Κόμμα για τη Δικαιοσύνη των Ζώων Αοτεαρόα, Νέας Ζηλανδίας (AJPANZ), ως αδελφικό κόμμα!

Αυτό το κόμμα ιδρύθηκε το 2022 και έλαβε νομική υπόσταση ως πολιτικό κόμμα το 2023. Είναι το μόνο πολιτικό κόμμα στη Νέα Ζηλανδία με πρωταρχικό σκοπό τη προστασία των ζώων.

Σκοπός του AJPANZ είναι η επίτευξη μίας κοινωνίας που αναγνωρίζει και προστατεύει τα δικαιώματα και την ευημερία των ζώων. Το κόμμα επιδιώκει να το πετύχει μέσω των ακόλουθων στόχων:

  • την προώθηση της αναγνώρισης των δικαιωμάτων των ζώων και της ευημερίας των ζώων στη Νέα Ζηλανδία μέσω της εκπαίδευσης, της συνηγορίας και της μεταρρύθμισης της πολιτικής,
  • την εκπαίδευση του κοινού σχετικά με τα δικαιώματα των ζώων και τη σημασία της προστασίας των ζώων, καθώς και την ευαισθητοποίηση για τον αντίκτυπο της ανθρώπινης δραστηριότητας στην ευημερία των ζώων,
  • να επηρεάσει την κυβερνητική πολιτική και τη νομοθεσία για τη καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων και της ευημερίας των ζώων και να ενθαρρύνει άλλα πολιτικά κόμματα να υιοθετήσουν πολιτικές φιλικές προς τα ζώα,
  • να προωθήσει την εκλογή βουλευτών και αξιωματούχων της τοπικής αυτοδιοίκησης που θα ασκήσουν πιέσεις για τη προστασία των ζώων και θα εργαστούν για μία πιο ανθρώπινη και βιώσιμη κοινωνία,
  • να συνεργαστεί με άλλες φιλοζωικές οργανώσεις και άτομα για τη προστασία των ζώων, για την επίτευξη των κοινών τους στόχων και την πραγματοποίηση θετικών αλλαγών προς όφελος των ζώων.

Τρέχουσες εκστρατείες

Μία από τις τρέχουσες εκστρατείες του κόμματος επικεντρώνεται στη διατήρηση της ισχύουσας απαγόρευσης της μεταφοράς ζώντων ζώων μέσω θαλάσσιας γραμμής με σκοπό την εξαγωγή. Το 2021 η κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας ανακοίνωσε την πρόθεση της να σταματήσει την εξαγωγή όλων των ζωντανών ζώων μέσω θαλάσσης. Η απαγόρευση αυτή τέθηκε πλήρως σε ισχύ το 2023, αλλά η κυβέρνηση σχεδιάζει, επί του παρόντος, να την ανατρέψει. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του κόμματος AJPANZ και να στείλετε απευθείας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους εμπλεκόμενους υπουργούς, για να ασκήσετε πίεση στη κυβέρνηση, να διατηρήσει την απαγόρευση. Μία άλλη εκστρατεία κάνει έκκληση για τον διορισμό ενός ανεξάρτητου Επιτρόπου για τα Ζώα. Σύμφωνα με το κόμμα AJPANZ, αυτός ο επίτροπος θα είναι εξουσιοδοτημένος να προτείνει αλλαγές στη νομοθεσία και την επιβολή της, όπου οι βασικές προδιαγραφές αγνοούνται ή διακυβεύονται.

Έχετε περιέργεια για άλλες εκστρατείες; Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του AJPANZ και τα κοινωνικά δίκτυα. Σκεφθείτε το ενδεχόμενο να κάνετε μία δωρεά ή να γίνετε μέλος για να συνεισφέρετε στον σκοπό του!

Ψηφίστε!

Κατά τις εθνικές εκλογές του 2023- οι πρώτες εκλογές, στις οποίες συμμετείχε το AJPANZ – το κόμμα έλαβε πάνω από 10.000 ψήφους. Δυστυχώς, αυτοί δεν ήταν αρκετοί για μία έδρα στο κοινοβούλιο. Ωστόσο, το κόμμα είναι αισιόδοξο για τα μελλοντικά του εκλογικά αποτελέσματα. Έχετε δικαίωμα ψήφου στη Νέα Ζηλανδία; Προσέξτε το AJPANZ, Animal Justice Party Aotearoa NZ στο ψηφοδέλτιο σας!