Sfârșitul testelor pe animale în Europa este cu un pas mai aproape de realitate! Parlamentul European vrea un plan de acțiune, în urma eforturilor Partidului pentru Animale


Citeste mai mult

    Abonați-vă pentru a primi noutăți

Pentru ce luptăm

Noutăți

Ascen­siunea politică a „Par­ti­delor pentru animale” influ­ențează dezba­terile politice din întreaga lume

Ultimul deceniu a fost marcat de ascensiunea unei mișcări politice internaționale unice. În întreaga lume, s-au înființat și au câștigat alegeri partide politice pentru drepturile animalelor, natură și mediu. Aducând o perspectivă ecocentrică și globală în arena politică, aceste partide urmăresc să câștige influență, nu neapărat puterea – și au succes! Fie că sunt din interiorul sau din afara parl...

Realizare impor­tantă mulțumită Parti­dului pentru Animale: Parla­mentul European recunoaște nece­si­tatea de a aborda industria zoote­hnică pentru a combate crizele climatice și ale biodi­ver­sității

Știri pozitive din UE după o vară de incendii și concluzii alarmante din partea IPCC în cel mai recent raport al său privind schimbările climatice. Săptămâna trecută, majoritatea comisiilor pentru climă și agricultură ale Parlamentului European, au recunoscut impactul actualului nostru sistem alimentar asupra climei, sănătății și naturii și au votat pentru o reformă substanțială. O reușită după ef...

Eroi care ajută animalele și oamenii în perioade de criză: Afga­nistan și Liban

În timp ce Libanul și Afganistanul se confruntă cu o criză umanitară, eroii din cadrul comunităților locale oferă lumii speranță și inspirație, încercând în continuare să ajute oamenii și animalele care au nevoie.