Sosyal konular


Dünya herkesin ihtiyaçları için yeterli, ancak herkesin açgözlülüğü için yeterli değil. İnsanlara ve hayvanlara hizmet eden bir hükümet istiyoruz. Şefkat ve sürdürülebilirlik yol gösterici ilkeler olmalıdır. Fakirlere ve açlık ve şiddet mağdurlarına yardım etmek bir medeniyet meselesidir. İnsan hakları saygı duyulması gereken bir haktır. Vatandaşın sesinin duyulduğu, hayvan haklarının elbette olduğu ve en güçlülerin değil, en zayıfların yasalarının uygulandığı şeffaf bir demokrasi istiyoruz.

Savunduğumuz toplum, kısa vadede sürdürülebilirliği ve merhameti ekonomik kazanımın üstünde koyan bir toplumdur. Sakinlerinin özgürlüğüne ve mahremiyetine saygı gösteren ve vatandaşlara karar vermede bankalar, çokuluslu şirketler ve lobicilerden daha büyük bir rol verir. Hem insanlara hem de hayvanlara iyi ve kaliteli bir hayat yaşama fırsatı veren hükümetlerden istiyoruz.

Bağlantı

Esther'in Blogu: Dönüm nokta­larıyla dolu bir yıl

Hollanda’nın meclis yılını geçen hafta kapattık. Bu, çok şey başardığımız hareketli bir yıl oldu. Hayvanları Koruma Partisi olarak bu meclis yılında hayvan kesimini vergilendirmek için bir insiyatif önerisi sunduk, tarımsal zehirle mücadelede yine bir başarıya imza attık, iklim kriziyle mücadelede hayvancılık endüstrisine yaklaşımın iklim krizine nasıl bir çözüm olabileceği konusunu AB’nin gündemi...

Haberler