Sosyal konular


Dünya herkesin ihtiyaçları için yeterli, ancak herkesin açgözlülüğü için yeterli değil. İnsanlara ve hayvanlara hizmet eden bir hükümet istiyoruz. Şefkat ve sürdürülebilirlik yol gösterici ilkeler olmalıdır. Fakirlere ve açlık ve şiddet mağdurlarına yardım etmek bir medeniyet meselesidir. İnsan hakları saygı duyulması gereken bir haktır. Vatandaşın sesinin duyulduğu, hayvan haklarının elbette olduğu ve en güçlülerin değil, en zayıfların yasalarının uygulandığı şeffaf bir demokrasi istiyoruz.

Savunduğumuz toplum, kısa vadede sürdürülebilirliği ve merhameti ekonomik kazanımın üstünde koyan bir toplumdur. Sakinlerinin özgürlüğüne ve mahremiyetine saygı gösteren ve vatandaşlara karar vermede bankalar, çokuluslu şirketler ve lobicilerden daha büyük bir rol verir. Hem insanlara hem de hayvanlara iyi ve kaliteli bir hayat yaşama fırsatı veren hükümetlerden istiyoruz.

Bağlantı

Chris­ti­ne’nin Bloğu: Dünyayı iyileş­tirmek istey­enler, birleşin!

Bu güne kadar Hayvanları Koruma Partimizin parti lideri Esther Ouwehand'ın aylık bloğunu okumaya alıştınız. Ne yazık ki, Esther yoğun iş temposunun bir sonucu olarak sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor ve Parlamento Üyesi olarak görevinden bir süre için geçici olarak ayrıldı. Hollanda yasaları, milletvekillerinin hastalık nedeniyle dört aylık sabit bir süre için değiştirilebileceğini öngörüyor ve ...

Haberler