Sosyal konular


Dünya herkesin ihtiyaçları için yeterli, ancak herkesin açgözlülüğü için yeterli değil. İnsanlara ve hayvanlara hizmet eden bir hükümet istiyoruz. Şefkat ve sürdürülebilirlik yol gösterici ilkeler olmalıdır. Fakirlere ve açlık ve şiddet mağdurlarına yardım etmek bir medeniyet meselesidir. İnsan hakları saygı duyulması gereken bir haktır. Vatandaşın sesinin duyulduğu, hayvan haklarının elbette olduğu ve en güçlülerin değil, en zayıfların yasalarının uygulandığı şeffaf bir demokrasi istiyoruz.

Savunduğumuz toplum, kısa vadede sürdürülebilirliği ve merhameti ekonomik kazanımın üstünde koyan bir toplumdur. Sakinlerinin özgürlüğüne ve mahremiyetine saygı gösteren ve vatandaşlara karar vermede bankalar, çokuluslu şirketler ve lobicilerden daha büyük bir rol verir. Hem insanlara hem de hayvanlara iyi ve kaliteli bir hayat yaşama fırsatı veren hükümetlerden istiyoruz.

Bağlantı

Hayvanları ve doğayı Ukray­na’daki savaştan korumaya devam etmek için UAni­mals’ı deste­klemeye devam edin!

UAnimals, ülkenin her yerindeki hayvanlara destek, kurtarma ve bakıma odaklanmış bir Ukrayna kuruluşu. Özellikle şimdi, savaş yüzünden bu kuruluşun çalışmaları Ukrayna ve bütün sakinleri için hayati önem taşıyor. Bu önemli işi devam ettirebilmek için UAnimals desteğinizi rica ediyor.

Haberler