Worldlog Hafta 43 – 2014


20 Ekim 2014

Geçen hafta hayvanlara uygulanan şiddet gündemdeydi. Meclis nihayet hayvanlara yapılan şiddetin ciddiye alınması gerektiğinin farkına vardı. Hayvan istismarı özellikle kadınlara (bazende erkeklere ) ve çocuklara yönelik aile içi şiddettin olduğu yerlerde yaygın.

Devlet görevlilerinin aile içi şiddetin tespit edildiği evlerde hayvan istismarı belirtilerine de dikkat edilmesi gerektiğini savundum. Partimizin talebi üzerine bakanlık müsteşarı hayvana yönelik şiddet ve aile içi şiddet için zorunlu bir raporlama kodunun hazırlanması konusunu araştıracak. Şu anda, hayvanlara şiddet ve aile içi şiddet raporları ayrı ayrı tutuluyor.

1_Justin_vanderdenmaarrechtenvrij
Ayrıca hayvan bağımlılarına ve hayvanlara şiddet uygulayan insanlara ömür boyu hayvan sahiplenme yasağı konulması gerektiğini vurguladım. Şu anda Hollanda’da bir hayvan istismarcısına verilen hayvan besleme yasağı on yıl. Üstelik bu yasak ceza veya durumu frenleyici bir durum değil, sadece bir koşul. Bakanlık bu durumu yazdan önce değerlendireceklerine dahir söz verdi. İngiltere’de hayvan istismarlarına ömür boyu hayvan sahiplenme yasağı konuluyor. Bizde bu yasağın Hollanda’da verilmesini savunuyoruz!

Hollanda Avrupa iklim ve enerji hedefleri için daha hırslı olmalıdır. Başbakan Rutte zaten çok yetersiz olan Avrupa hedeflerini daha da zayıflatmayı planlıyordu. Fakat sunduğumuz soru önergesi sayesinde geri adım atmak zorunda kaldı.

klimaatverandering_shutterstock_153806906
Hollanda artık 2030 yılında yüzde 30 enerji tasarrufu hedefine ulaşmak için verilen öneriye karşı duramayacak. Ayrıca yenilenebilir enerji alanında da bir değişiklik olmalıdır: 2030 yılında, üretilen enerjinin yüzde 27’si yeşil olmalıdır.

Avrupa Komisyonu önerileri iklim değişikliğini sınırlar içinde tutmak için yeterli olmadığı için zaten bilim adamları tarafından eleştirilmektedir. Hatta şirketler bile AB’nin bu konuda daha hırslı olmalarını istedi. Hollanda hükümeti bu yetersiz hedefleri bile çok yüksek buldu ve bu hedefleri daha da küçültmek için uğraştı. Avrupa Parlamenterimiz Anja Hazekamp Ukrayna’dan kafes yumurtası ithalatına yönelik sorular sordu. Ukrayna’daki yumurta devi Avangardco son zamanlarda kafes yumurtalarını Avrupa’ya ihracat için izin aldı. İnanılacak gibi değil. Avrupa Birliği’nde kafes yumurtaları yasak. Hayvan refahını düşünmeden Ukrayna’dan bu yumurtaların ithalat izninin verilmesi kabul edilemez bir durum. AB’de kafes yumurta ithalatı yasağının konması kesinlikle mümkün , fakat bu konuda sadece siyasi irade eksik. Bu yetmezmiş gibi AB bu konuda birde serbest ticaret kararları almakta!

Legbatterij_aangepast_shutterstock_ Tomas Sereda
Bu sevimli resim geçen hafta Twitter’da karşıma çıktı. Resmin yanında ‘% 95’miz bebek kirpi görmedik. Bunu değiştirmek için bu resmi paylaşın’ diye yazıyordu.

egel
Haftaya görüşmek dileğiyle!

Marianne

Last week’s theme was cruelty to animals. In the Lower House, they have finally come to realise that cruelty to animals must be taken seriously. Cruelty to animals also occurs frequently in cases of domestic violence towards women (sometimes men) and children.

I have advocated, among other things, that aid workers in domestic violence cases should be obligated to look for signs of cruelty to animals, as well. At the request of our party, the State Secretary is going to investigate whether a mandatory reporting code can be created for domestic violence and cruelty to animals. Reports of domestic violence and cruelty to animals are currently treated separately.

1_Justin_vanderdenmaarrechtenvrij
In the debate, I stressed in the second place that it should be possible to impose a lifelong animal-keeping ban on abusers and people who neglect their animals. In the Netherlands, an animal-keeping ban of at most ten years can be given only if an animal abuser gets a suspended sentence. The animal-keeping ban is therefore merely a condition and not a punishment or measure in itself. The Minister promised me to look into this before the summer. In England, it is already possible to impose a lifelong animal-keeping ban on people who have abused animals repeatedly. We also want this in the Netherlands!

The Netherlands must show more ambition for European climate and energy targets. Prime Minister Rutte intended to further weaken the European targets which already were far too meagre. He was hauled back into line by the House following a motion from us.

klimaatverandering_shutterstock_153806906
The Netherlands can no longer oppose the proposal to realise energy savings of 30 per cent by 2030. The field of sustainable energy should also be taken up a notch: in 2030, 27 per cent of generated energy must be green.

The proposals of the European Commission were already fiercely criticised by scientists as they are far from sufficient to keep climate change within limits. Even companies want more ambition from the EU. Dutch government found even these meagre targets too high and advocated over the past weeks to adjust the climate targets further downwards.

Anja Hazekamp, our Euro MP, posed questions about the import of battery cage eggs from Ukraine. Avangardco, a Ukrainian egg giant, recently received a permit to export its battery cage eggs to Europe. Unbelievable. Battery cage eggs are prohibited in the European Union. We find it unacceptable that animal welfare has been neglected when admitting these eggs from Ukraine. Although it is certainly possible to have an EU import ban on these battery cage eggs, the political will is lacking. What’s more, the EU is betting on free trade agreements!

Legbatterij_aangepast_shutterstock_ Tomas Sereda
I came across this touching photo on Twitter last week. The text with the picture was ‘Around 95% have never seen a baby Hedgehog. Retweet this image to change that’.

egel
See you next week! Marianne