Wereld­primeur: Schotse hoofdstad Edinburgh kiest voor plant­aardig dieet om klimaat­crisis aan te pakken


1 februari 2023

Als eerste hoofdstad ter wereld heeft Edinburgh onlangs het Plant Based Treaty getekend. Daarmee erkent het stadsbestuur dat ons voedselsysteem een centrale rol speelt in de klimaat- en biodiversiteitscrisis en dus in de aanpak daarvan. In plaats van vlees en zuivel wordt plantaardig voedsel daarom het uitgangspunt in overheidskantines en bij schoollunches in Edinburgh. En als het aan het stadsbestuur ligt, gebeurt dat ook in de rest van het Verenigd Koninkrijk. Ook elders krijgt het principe ‘Plant-based by default’ oftewel ‘Carnivoor? Geef het door!’ – een concept dat bedacht is door senator Henriëtte Prast van de Nederlandse Partij voor de Dieren – steeds meer bekendheid en aanhang. “Een win-win-win-situatie voor de samenleving,” aldus de initiatiefnemende wethouder in Edingburgh: “Plantaardig heeft minder gevolgen voor het milieu, belangrijke voordelen voor de gezondheid en vermindert problemen rond dierenwelzijn.”

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

Lezing over gedragsverandering en de wetenschap achter het concept ‘Plantbased by Default’ door professor Henriëtte Prast, expert gedragseconomie, tijdens de Animal Politics wereldconferentie Food & Health in 2021.

“Over de hele linie is de wetenschap duidelijk: de consumptie van vlees en zuivel moet verminderen om klimaatdoelen te bereiken,” zo stelt het rapport dat op verzoek van het stadsbestuur van Edinburgh werd opgesteld. “Er is duidelijk bewijs dat diëten met veel planteneiwit en minder vlees en zuivel leiden tot een lagere uitstoot van broeikasgassen en dat het verschuiven van de consumptie naar plantaardig eten een groot reductiepotentieel heeft.” Het stadsbestuur gaat er dan ook bij de Schotse regering op aandringen het Plant Based Treaty voor het hele land te onderschrijven.

Dat verdrag is door de Climate Save Movement opgesteld in aanvulling op het Akkoord van Parijs en bestaat uit 38 concrete stappen die overheden kunnen nemen om het uitbreiden van de vee-industrie een halt toe te roepen, over te schakelen naar een plantaardig(er) voedselsysteem en ecosystemen te herstellen. Overheden die het verdrag ondertekenen beloven daarmee onder andere geen nieuwe megastallen of slachthuizen en geen uitbreiding van bestaande intensieve veehouderijen toe te staan; subsidies voor de vee-industrie en grootschalige visserij te stoppen en in plaats daarvan geld te steken in milieuvriendelijke productie van plantaardige producten en in herbebossings- en natuurherstelprojecten.

Carnivoor? Geef het door!

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

Spotje over het principe ‘Carnivoor? Geef het door!’, gemaakt door de NGPF, het wetenschappelijke bureau van de Nederlandse Partij voor de Dieren.

Steeds meer mensen en beleidsmakers realiseren zich dat de vee-industrie schrikbarend bijdraagt aan de opwarming van de Aarde, ontbossing, de vervuiling van rivieren en oceanen, natuurafbraak, dierenleed en gezondheidsproblemen, waaronder het ontstaan van zoönosen. En dat we deze problemen niet kunnen aanpakken zonder het voedselsysteem grondig te veranderen. Net als het Plant Based Treaty biedt ‘Carnivoor? Geef het door!’ concrete handvatten om dat te doen. Waar plantaardig eten en drinken volgens het principe ‘Plantbased by Default’ de standaard is en mensen die toch graag vlees, vis of zuivel willen dat van tevoren moeten aangeven, blijkt de consumptie van dierlijke producten enorm af te nemen, zonder dat de keuzevrijheid verloren gaat.

Dit principe is laagdrempelig en gemakkelijk overal in te voeren. Dat gebeurt ook steeds meer. Zo is plantaardig in Nederland inmiddels de standaard op bijvoorbeeld het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, in de gemeente Amsterdam en provincie Noord-Holland. Op universiteiten en scholen in Berlijn, Schotland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en China zijn vlees en zuivel in kantines en schoolmaaltijden grotendeels of een deel van de week vervangen door plantaardige alternatieven. En in Libanon besloot het Hayek ziekenhuis als eerste ziekenhuis ter wereld om geen dierlijke producten meer te serveren aan patiënten. Intussen hebben zeven van de tien Europese burgers in een publieksonderzoek aangegeven dat de Europese Unie geen miljarden moet steken in het subsidiëren van koeien-schoolmelk, maar juist gezonde plantaardige melkvervangers in schoolkantines moet stimuleren.

Stop de vee-industrie
De Partij voor de Dieren maakt zich al jaren onvermoeibaar hard voor het afschaffen van de vee-industrie en het omschakelen naar een houdbaar voedselsysteem dat goed is voor mens, dier, natuur, milieu en klimaat. Partijleider Esther Ouwehand riep het Nederlandse parlement op het Plant Based Treaty te onderschrijven, en Europarlementariër Anja Hazekamp strijdt in het Europees Parlement onder andere voor het afschaffen van de miljardensubsidies voor vleesreclames en intensivering van de vleesindustrie. Samen met de Britse Animal Welfare Party én vertegenwoordigers van het Plant Based Treaty voerde de partij vorig jaar tijdens de klimaattop in Glasgow actie voor een voedselrevolutie en eerder startte zij samen met zusterpartijen wereldwijd een petitie aan wereldleiders met een zevenstappenplan om het voedselsysteem te veranderen.

Teken ook!
Help ook mee! Steun onze oproep voor een voedselrevolutie en stuur een mail naar de volksvertegenwoordigers in jouw stad om ze te vragen het Plant Based Treaty te onderschrijven!