Avrupa seçimleri 2019


Tarihte ilk kez Avrupa çapında on bir parti 23 Mayıs 2019'da gerçekleşecek olan Avrupa Parlamentosu seçimlerine girmek için birlikte hareket ediyor.

Hayvanları Koruma Partileri en zayıf olanın çıkarlarını en güçlü olanın gücüne karşı korumak gibi temel bir ilkeye sahiptirler. İnsanların ve hayvanların çıkarlarına aynı şekilde hizmet etmek temel ilkeleridir.

Bu partiler Hollanda, Belçika, Fransa, Almanya, İspanya, Portekiz, İtalya, İsveç, Finlandiya, Kıbrıs ve İngiltere gibi AB ülkelerindeki seçmenleri temsil ediyor.

Avrupa Parlamentosu'nda hayvanlar için daha fazla politik temsiliyetin kazanılması, hayvan hakları ve sürdürülebilir bir gelecek için mücadelede önemli bir adım olacaktır.


Ortak bir vizyonumuz var ve aşağıdaki ilkeler için birlikte çalışacağız

 • Hayvanların ahlaki ve yasal statüsünü yükseltmek
 • Tarım amacıyla yetiştirilen hayvanların refahını artırmak ve tüm AB üye ülkelerinde hayvan refahı mevzuatının uygun şekilde uygulanmasını sağlamak
 • Hayvanlara zarar veren tarım uygulamalarını ortadan kaldırmak ve AB sübvansiyonlarını yoğun hayvancılık endüstrisinden uzak, sürdürülebilir, bitki temelli ve organik tarıma yönlendirmek
 • AB içindeki ve dışındaki canlı hayvanların zalimce uzun mesafeli taşımasına son vermek
 • Avrupa sularında ve dışında aşırı avlanmayı durdurmak
 • Alternatif test yöntemleri için azaltma ve değiştirme hedefleri ile bağlantılı olan hayvan testlerinin kaldırılmasını sağlamak
 • Boğa güreşi, hayvanların uyuşturulmadan kesilmesi ve kaz ciğeri üretimi gibi hayvanlara zulmü içeren sözde kültürel ve dini gelenekler için yasal ihlallere ve sübvansiyonlara son vermek
 • AB’de kaçak evcil hayvan ticareti ile mücadele etmek ve Avrupa’daki sokak köpekleri ve kedilerine karşı yapılan barbarca muameleleri durdurmak
 • Avlanma yasağı uygulamak ve kupa avı ithalatını yasaklamak
 • Avrupa'daki tüm kürk çiftliklerini kapatmak ve üçüncü dünya ülkelerinde yapılan kürk ithalatını yasaklamak
 • Tehlikeli böcek ilacı ve endokrin gibi tehlikeli kimyasalları satışını durdurmak
 • Bitki temelli bir yaşam tarzına geçişi destekleyerek, şirketler için bir CO2 vergisi uygulayarak ve yenilenebilir enerjiye tam geçiş yapmak için çabaları hızlandırarak iklim değişikliğiyle mücadele etmek
 • Hava yolculuğuna bir alternatif olarak verimli, uygun fiyatlı ve erişilebilir toplu taşımayı gerçekleştirmek
 • Hayvan hakları için oy verin. Sürdürülebilir bir gelecek için oy verin.

  Tarihi bir zafer için oy verin.

  Videoyu izlemeden önce çerezleri kabul etmeniz gerekmektedir

  Oy verebilirsiniz